“Met precisielandbouw is winst te behalen”

Corné Kempenaar, projectleider Verankering resultaten Precisielandbouw in Groningen

“Drie boeren in Groningen doen mee aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Het gaat om Anselm Claassen in Vierhuizen, Ad van Velde in Kantens en Nanne Sterenborg in Onstwedde. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt in totaal 26 boeren en tuinders. Zij worden ondersteund door experts van de Wageningen University & Research, die deelnemers helpen om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met specifieke toepassingen van precisielandbouw. Zo kunnen ze werken aan het verhogen van de opbrengst, het verlagen van de kosten, het verminderen van milieubelasting en het verbeteren van de voedselkwaliteit.

Bij precisielandbouw gaat het vooral om het maken van keuzes voor je bedrijf, die je baseert op data in plaats van op gevoel.

Data in plaats van op gevoel

Bij precisielandbouw gaat het vooral om het maken van keuzes voor je bedrijf, die je baseert op data in plaats van op gevoel. Met satellietbeelden kun je bijvoorbeeld zien op welke plekken je gewas het beste groeit en waar precies bemesting nodig is. Zo zijn er heel veel precisietechnieken. Als je voldoende data hebt en deze juist kunt interpreteren, realiseer je een hogere productie op je land en kun je bijvoorbeeld besparen op meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen. Meer opbrengst en dan ook nog eens milieuvriendelijker. We hebben een bijdrage gevraagd vanuit Nationaal Programma Groningen om de kennis die we opdoen te verankeren in Groningen. Het idee is dat de drie Groningse boeren die meedoen aan de landelijke proeftuin hun kennis overdragen aan boeren om hen heen. Door de ervaringen van de boeren die aan het landelijke project meedoen te delen met boeren in Groningen, hopen we dat er meer verdieping komt en boeren mooie stappen kunnen zetten op het gebied van precisielandbouw.”

Dit interview is ook terug te vinden in het Jaarverslag 2019


Lees meer…