Kinderen spelen op in de speeltuin in Galkemaheerd

Groen licht voor nieuwe projecten

Vanmiddag zijn er een nieuwe programma’s en projecten goedgekeurd. De gemeente Groningen heeft groen licht gekregen voor haar lokale programma, gericht op de dorpsvernieuwing in de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer, de wijkvernieuwing Beijum-Lewenborg en projecten die aansluiten bij thema’s zoals onderwijs, stads- en dorpsvernieuwing en bereikbaarheid. De gemeente Delfzijl heeft akkoord voor het project Delfzijl Centrum Zuidoost. Ons bestuur heeft daarnaast ook het programma Energieparticipatie goedgekeurd, ingediend door Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Grip op je leven, in een gebied waar het goed wonen en werken is en waar je je vrije tijd in geluk kunt doorbrengen. Dat zijn de doelen van Nationaal Programma Groningen. De programma’s en projecten die ditmaal vanuit het nationaal programma geld krijgen, dragen aan die doelen bij.

VOORZITTER RENÉ PAAS

Groninger dorps- en wijkvernieuwing

Voor het lokale programma van de gemeente Groningen is in totaal 60 miljoen euro vanuit het nationaal programma beschikbaar gesteld. Burgemeester Koen Schuiling: “Als straks ook onze gemeenteraad definitief akkoord geeft, staan alle lichten op groen om aan de slag te gaan met ons lokaal programma. Kortom: we stropen de mouwen op en gaan aan de slag met deze goede impuls voor dit gebied.” Met dit programma zet de gemeente Groningen in op het bieden van perspectief aan die gebieden waar de gevolgen van de gaswinning dagelijks worden gevoeld.De aardbevingen hebben grote impact op de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer. Met hen wordt al volop gesproken en plannen gemaakt. Er lopen concrete projecten voor dorpsvernieuwing in Woltersum, Ten Post en Ten Boer. De gemeente zet in op toekomstbestendiger dorpen, met veilige en duurzame woningen voor alle leeftijden. Er wordt geïnvesteerd in goede voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, het zwembad, winkels, dorpshuizen en een goed leefklimaat; groen en natuur.

Als straks ook onze gemeenteraad definitief akkoord geeft, staan alle lichten op groen om aan de slag te gaan met ons lokaal programma. Kortom: we stropen de mouwen op en gaan aan de slag met deze goede impuls voor dit gebied.

BURGEMEESTER KOEN SCHUILING

Ook de wijken Beijum en Lewenborg kennen forse schades als gevolg van de aardbevingen. Tegelijk met het lokaal programma zijn vier concrete projectaanvragen goedgekeurd die dit jaar nog van start gaan.

  • Kansrijke Start: draagt bij aan de mogelijkheid van verdere talentontwikkeling voor de jeugd en aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.
  • De Buddy Academie: biedt een coachingstraject aan mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken. De persoonlijke hulp van een buddy heeft als doel de regie op het eigen leven terug te krijgen.
  • En via wijkbudget en de wijkondersteuner worden bewoners in beide wijken optimaal ondersteund bij de initiatieven die zij aandragen en deze waar mogelijk te verbinden. 

Delfzijl Centrum Zuidoost

Het centrum van Delfzijl moet compacter en aantrekkelijker worden, dit gaat de gemeente doen door Centrum Zuidoost aan te pakken. Deze volgende fase is gericht op nieuwe woningen en het verplaatsen van winkels. Wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl: “Dat nu ook de tweede aanvraag voor Delfzijl Centrum Zuidoost toegekend wordt, geeft wel aan dat we met de juiste dingen bezig zijn in Delfzijl. We zetten daarbij in op goede woningen, een fijne woonomgeving, veiligheid, een toegankelijke openbare ruimte en een levendig kernwinkelgebied.” Voor dit project is nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eerder is hiervoor al 10,5 miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen uitgetrokken.

Dat nu ook de tweede aanvraag voor Delfzijl Centrum Zuidoost toegekend wordt, geeft wel aan dat we met de juiste dingen bezig zijn. We zetten in op goede woningen, een fijne woonomgeving, veiligheid, een toegankelijke openbare ruimte en een levendig kernwinkelgebied.

WETHOUDER JAN MENNINGA

Samen meer lokale energie

Het programma Energieparticipatie 2020-2030 is gericht op het bouwen, verbreden en versterken van energie initiatieven en daarmee het versnellen van de lokale energietransitie. Met dit programma willen Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en Natuur en Milieufederatie Groningen lokale energie toegankelijk maken voor alle Groningers. Vanuit Nationaal Programma Groningen is hiervoor ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Andere lokale programma’s

Voor de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied is geld beschikbaar om samen met hun inwoners aan de slag te gaan met een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Ook de overig gemeenten in het aardbevingsgebied zijn druk bezig met het uitwerken van hun programma. De verwachting is dat zij hun programma eind dit jaar voorleggen aan het bestuur. 


Lees meer…