“Samen werken we aan morgen”

Ilse Mensink, programmacoördinator Hive.Mobility

“Rijden de treinen in de toekomst op waterstof? Hoe creëren we nóg slimmere voertuigen? En: hoe maken we het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer? Met dat soort vraagstukken houden we ons bezig binnen Hive.Mobility in Groningen. Een unieke plek in Noord-Nederland waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen op het gebied van slimme mobiliteit.

De spin in het web

Hive.Mobility is een echte netwerkorganisatie; de spin in het web. Ons doel is de kennis, expertise en initiatieven op het gebied van slimme mobiliteit met elkaar te verbinden. Welke projecten zijn er gaande, wie is waarmee bezig en hoe kunnen we elkaar versterken? Een voorbeeld? Studenten van de Hanzehogeschool Groningen deden mee aan de World Solar Challenge. Na hun afstuderen wilden ze graag verder met dit thema. Via de provincie kwamen ze bij ons terecht en wij bekijken nu bij welk initiatief deze talenten kunnen aansluiten.

Samen werken we aan morgen, aan de toekomst, én aan dat beeld dat moet gaan ontstaan: in Groningen gebeurt het!

Innovatie-agenda

In 2019 hebben we, met een startbijdrage van Nationaal Programma Groningen, de structuur en de basis van Hive.Mobility neergezet. Een passende naam, website, logo, de samenwerkingsovereenkomsten en noem maar op. Ook hebben we met alle partners een gezamenlijke innovatie-agenda samengesteld en starten we met kennissessies, waarbij iedere partner een eigen sessie organiseert. Binnenkort laten we tijdens de Digitale Top ‘Nederland Digitaal’ verschillende toepassingen van de combinatie van data en mobiliteit zien.

Duurzaam borgen

Met Hive.Mobility willen we de positie van Groningen verder versterken. Onze oplossingen voor slimme mobiliteit moeten op lange termijn bijdragen aan de economie, de arbeidsmarkt én de leefbaarheid in de provincie. De kennis die we opdoen, willen we duurzaam borgen en inbedden in het Groninger leven. Ik verwacht in onze provincie de komende jaren heel veel energie, innovatieve ideeën en een bundeling van krachten rondom mobiliteit. Die krachtenbundeling is hét sterke punt. Samen werken we aan morgen, aan de toekomst, én aan dat beeld dat moet gaan ontstaan: in Groningen gebeurt het!”

Dit interview is ook terug te vinden in het Jaarverslag 2019


Lees meer…