“Onze leergang is een enorm succes!”

Stieneke Boerma, projectleider Noorderpoort Leergang Oriëntatie Offshore Wind

“Offshore wind – de windparken in zee waar energie wordt opgewekt – is voor veel mensen nog onbekend terrein. Wereldwijd is er nog maar weinig over bekend, ook in Groningen. Dit terwijl we met de Eemshaven een belangrijke economische activiteit op dit gebied in handen hebben. Bij de aanleg en het onderhoud van windparken op zee speelt deze haven een grote rol. En daar zijn bedrijven voor nodig, en personeel. Maar ook studenten die zich willen specialiseren in dit vak.

Iedere keer is het zaaltje te krap en moeten we stoelen bijschuiven. Kortom: de Leergang Oriëntatie Offshore Wind is een enorm succes.

Offshore windproces

We wilden offshore wind meer onder de aandacht brengen. Daarom ontwikkelden we in 2019, met financiering van Nationaal Programma Groningen, de Leergang Oriëntatie Offshore Wind. Dit is een leergang van tien bijeenkomsten met elke keer een ander thema vanuit de keten. Iedere keer werken we samen met andere bedrijven in de provincie Groningen, waar een onderdeel van het offshore windproces aan bod komt. Met deze leergang willen we zowel studenten als professionals laten zien hoe interessant dit thema kan zijn.

Mix aan deelnemers

Deze hele aanpak was een probeersel. We hadden van tevoren geen idee of er überhaupt behoefte was aan zo’n leergang. Maar tot onze grote verbazing en blijdschap kwamen er meer dan honderd mensen naar onze voorlichting toe. Zo’n vijftig, zestig mensen volgen het hele programma, daarnaast zijn er mensen die zich voor losse colleges inschrijven. Iedere keer is het zaaltje te krap en moeten we stoelen bijschuiven. Kortom: de Leergang Oriëntatie Offshore Wind is een enorm succes. In juni 2020 hebben we de diploma-uitreiking. Het bijzondere is de mix aan deelnemers: van mbo- en hbo-studenten tot werknemers en werkgevers binnen én buiten de energiesector. Na iedere bijeenkomst is er tijd om te netwerken. Dat zijn waardevolle momenten; onderling wordt er veel kennis uitgewisseld. Studenten komen bovendien in contact met professionals en toekomstige werkgevers.

Best practice

Dit project is een typisch voorbeeld van een goede samenwerking. Verschillende bedrijven, de Groninger kennisinstellingen en de provincie komen op een effectieve manier bij elkaar. Doordat het bedrijfsleven is betrokken heb je real time en up-to-date kennis. Heel interessant. Het zou mooi zijn als deze leergang een best practice kan zijn voor de rest van Nederland en voor andere branches. Want deze nieuwe vorm van leren kun je natuurlijk op allerlei interessante thema’s plakken. We willen dit initiatief dan ook zéker een vervolg geven.

Waar ik gelukkig van word? Van de samenwerking. Maar ook van het feit dat het ons is gelukt om een interessant programma te maken voor zoveel verschillende doelgroepen. En van dat steeds weer te krappe zaaltje natuurlijk. Prachtig toch?”


Lees meer…