“Een goede bereikbaarheid met elektrisch deelvervoer”

Joost Smits, projectleider Duurzaamheid en Milieu, gemeente Loppersum. Louwina Platteel, projectleider Deelmobiliteit, gemeente Loppersum

Joost Smits: “Eind 2017 tekenden de Provincies Groningen en Drenthe en energieorganisatie Enpuls de ‘Green Deal Laadpalen’ tijdens de Klimaattop Noord-Nederland. Afgesproken is dat er in totaal 1000 laadpalen in deze provincies komen; iedere laadpaal heeft twee aansluitpunten. Op dit moment heeft de gemeente Loppersum 22 laadpalen aangevraagd en er volgen meer. Door het vergroten van het aantal openbare laadpalen stimuleren we de omslag naar elektrisch rijden. Zo maken we het vervoer groener en slimmer. We zijn nu druk bezig om hier samen met inwoners goede plekken voor te vinden. Naast laadpalen denken we ook aan laadpleinen, waar op centrale punten in de dorpen meerdere laadpalen komen.

Sommige dorpsbewoners moeten wel drie kwartier lopen voor ze bij de bushalte zijn

LOUWINA PLATTEEL

Kansen

De komst van de laadpalen brengt nieuwe kansen met zich mee. Er is weinig openbaar vervoer in de dorpen, sommige dorpsbewoners moeten wel drie kwartier lopen voor ze bij de bushalte zijn. Deelvervoer zou een goede oplossing zijn. Bij Nationaal Programma Groningen deden we hiervoor een aanvraag.”

Louwina Platteel: “In de zomer van 2019 kregen we te horen dat we vanuit Nationaal Programma Groningen twee miljoen euro krijgen voor 10 jaar deelvervoer in alle 17 dorpen van de gemeente Loppersum.

Verleiden

We zijn nu druk bezig met de uitwerking van dit project. Dit doen we als gemeente samen met inwoners. We hopen inwoners te verleiden om afscheid te nemen van hun tweede auto. Door de elektrische auto te delen, scheelt dat voor de inwoner enorm in de kosten en bovendien wordt het vervoer een stuk groener. Naast auto’s willen we ook kijken naar deelvervoer in bredere zin, denk daarbij aan deelfietsen, scooters of personenbusjes.

Ambitie 2030

We hebben de ambitie om in 2030 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Daar dragen deze auto’s aan bij. Daarnaast werken we met dit project aan de leefbaarheid, economische kansen en mobiliteit. In 2020 starten we met een pilot. Samen met een kernteam – bestaande uit een vertegenwoordiging van onze inwoners – kijken we bijvoorbeeld welke auto’s we willen, of we gaan leasen of kopen en hoe we het zo kunnen organiseren dat inwoners ook daadwerkelijk gaan meedoen. Want iets een mooi project vinden, betekent nog niet dat mensen in de deelauto stappen.”

Dit interview is ook terug te vinden in het Jaarverslag 2019


Lees meer…