Gespreksleiders zijn aan het beeldbellen tijdens Toukomst bundelsessies
Fotografie: Lucas Kemper

Bundelen van ideeën voor Toukomst

De afgelopen weken stond ons project Toukomst in het teken van het bundelen van de 900 ingestuurde ideeën. Groningers, jong en oud, deden mee aan onlinebijeenkomsten. Er zijn nieuwe contacten gelegd en er is volop samengewerkt aan projectvoorstellen voor de toekomst van onze provincie. Tijd voor een korte terugblik en een vooruitblik over de aanpak na de zomer.

Bundelronde één

Op 17, 19 en 20 juni vond de eerste bundelronde plaats. Deze ronde bestond uit 90 online bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten gingen ruim 200 Groningers, die betrokken zijn bij een idee als bedenker of meedenker, met elkaar aan de slag met het uitwerken van ideeën tot projectvoorstellen. De ideeën waren van tevoren onderverdeeld in 49 onderwerpen. Deelnemers konden zich voor deze onderwerpen aanmelden.

Toukomstpagina’s in Groningse weekbladen

Vanwege het coronavirus was het een tijdje stil rondom Toukomst. Om Groningers te informeren over de projecten hebben we in de week van 22 juni vijf pagina’s geplaatst in Groningse weekbladen. Hierin stonden interviews met Groningers die ideeën hebben ingestuurd, informatie over Toukomst en een reactie van bestuursleden van Nationaal Programma Groningen.

Bundelronde twee

Na de eerste ronde bleek dat een aantal groepen samengevoegd konden worden omdat de plannen van sommige groepen sterk overeenkwamen. Hierdoor waren er in de tweede bundelronde minder online bijeenkomsten, namelijk 65. Ook aan de tweede ronde namen ongeveer 200 Groningers deel. De groepen zijn bezig om hun project verder uit te werken. In de zomer gaat een team van deskundigen (zoals draaijer+partners en West 8) de projectvoorstellen bekijken en voorzien van advies over de haalbaarheid op het gebied van financiën, organisatie en de kernwaarden van het project: toekomstgericht, samen en van onderop. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om projecten te koppelen.

Aanpak na de zomer

Bundelronde drie

Op 19 en 20 augustus vindt de derde bundelronde plaats. Dan gaan de deelnemers aan de slag met het advies van de deskundigen en het afronden van hun projectvoorstel. Deze ronde vindt plaats op een locatie in Ten Boer. Na deze ronde is bekend hoeveel Toukomstprojecten er voorgelegd worden aan Groningers.

Beoordelen Toukomstprojecten

Vanaf 22 september vragen we inwoners van de provincie Groningen om de projecten te beoordelen. Dit gaan we onder andere doen met een Toukomstkrant als een bijlage in Groningse weekbladen en online via de website van Toukomst. In oktober gaat het Toukomstpanel aan de slag met een advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomstprojecten beschikbaar is. Vlak daarna, begin november, volgt de eindpresentatie van Toukomst.


Lees meer…