“Vraag en aanbod in de kunst en cultuur samenbrengen”

Inez van Kimmenade, programmamanager bij VRIJDAG Advies over het project KultuurCentrale. Het eerste project dat vanuit het Impulsloket een bijdrage ontvangt.

“We zijn door het dolle heen dat ons idee voor de KultuurCentrale € 125.000,- krijgt vanuit het Impulsloket. Er is zoveel creatief vermogen in Groningen. Er zijn honderden verenigingen voor muziek, theater, dans en zang. Bijna alle inwoners van onze provincie zijn op de één of andere manier betrokken bij kunst en cultuur. Als maker, om het mogelijk te maken en natuurlijk ook als toeschouwer. Met de digitale KultuurCentrale gaan we al deze mensen aan elkaar verbinden om producten, diensten, kennis en creativiteit uit te wisselen.”

Zichtbaar en vindbaar

Bij VRIJDAG Advies bedachten ze het online culturele platform: de KultuurCentrale. “We hebben hier al anderhalf jaar aan gewerkt. Onze ambitie is: het zichtbaar en vindbaar maken van ideeën, initiatieven en mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur, voor iedereen in de provincie Groningen op één plek. Het is de plek waar verenigingen nieuwe leden of vrijwilligers kunnen werven of een nieuwe dirigent vinden. Het is ook de plek waar tribune- en decorbouwers, musici en productieleiders zichzelf kunnen aanbieden. Daarnaast worden alle activiteiten uit de KultuurAgenda zichtbaar en wisselen bezoekers kennis uit. Dit project draagt daarmee bij aan zowel leefbaarheid als de economie.”

Onze ambitie is: het zichtbaar en vindbaar maken van ideeën, initiatieven en mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur, voor iedereen in de provincie Groningen op één plek.

Verbinding

De KultuurCentrale faciliteert verschillende online communities binnen het platform. Denk aan specifieke groepen waar mensen elkaar kunnen vinden per gemeente, regio, thema of activiteit. “We zijn er als KultuurCentrale om nieuwe contacten en verbinding te faciliteren. Dat geldt zowel voor mensen die cultuur maken, de mensen die het mogelijk maken en de mensen die ervan willen genieten!”

Nu gaat de afstemming tussen bijvoorbeeld theatergezelschappen nog telefonisch: Welk stuk spelen jullie volgend seizoen? Dat kan straks allemaal digitaal, snel en efficiënt op dit marktplein voor cultuur, waar je verbinding maakt met mensen die je offline nooit was tegengekomen. Dat geldt ook voor contacten tussen cultuurmakers en beleidsmakers: “Dit is ook een online netwerk. Beleidmakers van bijvoorbeeld gemeente en provincie kunnen de makers van kunst en cultuur hier als meedenker of klankbord benaderen.”

Brede interesse

Het platform is er voor iedereen in de provincie Groningen. “Uit andere provincies is er ook al veel interesse en kijkt men nieuwsgierig uit naar de resultaten die we hier gaan boeken. We verwachten dat het een succes wordt, deels omdat we hier als VRIJDAG Advies al veel onderzoek naar hebben gedaan in ons brede netwerk. We weten dat enorm veel organisaties en personen hieraan mee willen werken. We spelen in op een behoefte. Mensen kunnen hier iets brengen én halen. Dat maakt de slagingskans volgens mij ook direct een stuk hoger!”

We spelen in op een behoefte. Mensen kunnen hier iets brengen én halen.

Bekijk de animatie over de KultuurCentrale

VRIJDAG Advies is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. VRIJDAG advies is er voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen.


Lees meer…