“Wij gaan voor een CO2-neutraal Chemiepark”

Cas König, directeur Groningen Seaports. Projecten: Product- en restwarmteleiding en Hergebruik energie- en proceswaterstromen van het Chemiepark

“Wij zijn op meerdere fronten bezig met het vergroenen van ons bedrijventerrein. De chemische bedrijven zijn als een keten met elkaar verbonden en maken van elkaars producten gebruik. We maken al gebruik van een groene energiemix van windturbines, biomassa en waterkracht. Ook afval is steeds vaker een grondstof voor de chemie of er wordt energie van gemaakt. De circulaire economie speelt dus een belangrijke rol in Delfzijl.

Hergebruik restwarmte

Het Chemiepark in de Eemsdelta heeft de ambitie om als eerste chemische bedrijventerrein van Europa CO2-neutraal te zijn in 2050. In november 2019 kregen we ruim 930.000 euro subsidie vanuit Nationaal Programma Groningen voor het project ‘Lokale product- en restwarmteleiding Chemiepark’. Dit project bundelt industriële restwarmte voor hergebruik door verschillende ondernemers van het Chemiepark. Hiervoor wordt een mantelbuis aangebracht onder het Eemskanaal, ten Noordoosten van de sluis, dat onder andere de restwarmte van industriegebied Contitank verbindt met de bedrijven op het Chemiepark. Hier doorheen kunnen verschillende bio-vloeistoffen vervoerd worden, zonder dat er elektriciteit nodig is om de vloeistoffen op de juiste temperatuur te houden. Ook wordt de restwarmte nog verder in het proces gebruikt. In principe kan elk bedrijf dat hier interesse in heeft op deze leiding aansluiten. Het komende jaar hopen we daar al een begin mee te maken.

Het Chemiepark in de Eemsdelta heeft de ambitie om als eerste chemische bedrijventerrein van Europa CO2-neutraal te zijn

Industrieel proceswater hergebruiken

Naast nuttig hergebruik van industriële restwarmte, is er ook vraag naar een voorziening om industrieel proceswater efficiënt te kunnen hergebruiken. Hiervoor is het project ‘Hergebruik energie- en proceswaterstromen zuidelijk deel Chemiepark’, waarvoor we vanuit Nationaal Programma Groningen 210.000 euro subsidie hebben gekregen. Met dit project werken we aan het hergebruik van industrieel proceswater. Veel water dat gebruikt wordt in de processen van de industrie op het Chemiepark belandt uiteindelijk in de zee. Dat is zonde, want het is van goede kwaliteit. Voor de industrie kan dit water nog prima worden gebruikt, waardoor drinkwater wordt bespaard. Om het efficiënt hergebruik van industrieel proceswater mogelijk te maken, bundelen we voor dit project ondergrondse transportmogelijkheden, waarvoor een mantelbuis met meerdere voorzieningen wordt aangebracht onder het Oosterhornkanaal. De leiding die hiervoor nodig is, kan in de loop van dit jaar in gebruik worden genomen.”


Lees meer…