Leden van onafhankelijke beoordelingscommissie bekend

Voor het beoordelen van programma’s en projecten maakt het bestuur vanaf woensdag 20 mei gebruik van een onafhankelijke beoordelingscommissie. “We waren al enige tijd op zoek naar een commissie die onafhankelijk programma’s en projecten kan toetsen aan het programmakader. Een groep mensen zonder belangen in de regio. Die hebben we gevonden”, zegt Siem Jansen. De zoektocht is uitgevoerd door een externe partij die rekening heeft gehouden met diversiteit, expertise en bestuurlijke ervaring in het publieke domein.

Het is een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen

JAN PELLE, VOORZITTER VAN DE BEOORDELINGSCOMMISSIE

De onafhankelijke beoordelingscommissie bestaat uit zes enthousiaste leden die graag iets willen betekenen voor de toekomst van Groningen. De leden adviseren het bestuur en bewaken de samenhang van het programma. Dit doen ze onafhankelijk, ze maken geen onderdeel uit van de organisaties die betrokken zijn bij Nationaal Programma Groningen. “Nationaal Programma Groningen biedt een geweldig perspectief voor de provincie Groningen. Dit betekent wel dat de gelden doelmatig moeten worden besteed. Als onafhankelijke commissie gaan wij beoordelen of de ingediende projecten en programma’s bijdragen aan de gestelde ambities en voldoen aan de voorwaarden. Het is een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen om zo met onze verschillende expertises een bijdrage aan de toekomst van Groningen te kunnen leveren”, zegt de voorzitter van de commissie, Jan Pelle.


Lees meer…