Sfeerbeeld van een bewonersinitiatief, mensen die kleding ruilen in de ruilwinkel het Heerdenhoes in Beijum.

Impulsloket geopend

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemers in onze provincie is vanaf vandaag het Impulsloket geopend! Hier kun je terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is. We stellen hiervoor tot 2030 tien miljoen euro beschikbaar. “We begeleiden mensen met hun aanvraag. We zetten onder andere ervaringsdeskundigen in op het gebied van ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat het idee de grootste kans van slagen heeft”, zegt directeur Siem Jansen.

We begeleiden mensen met hun aanvraag. We zetten onder andere ervaringsdeskundigen in op het gebied van ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat het idee de grootste kans van slagen heeft.

SIEM JANSEN

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling van het Impulsloket is het van belang dat het idee bijdraagt aan onze vier ambities: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het idee moet een positief effect hebben op de omgeving en toekomstbestendig zijn.

Inwonersgroepen met een idee vanaf € 10.000,-

Voor kleinere initiatieven (tot € 10.000,-) bestaat sinds september 2019 al het Loket Leefbaarheid. Voor hogere bijdragen (tussen € 10.000,- en € 125.000,-) is nu het Impulsloket beschikbaar. Stichtingen, verenigingen en coöperaties uit de hele provincie kunnen bij het Impulsloket terecht. De subsidie is op basis van cofinanciering. Met een bijdrage van maximaal 50% van de projectkosten helpen we inwonersgroepen met ideeën die net een wat grotere investering nodig hebben.

Grotere projecten vielen tussen wal en schip, terwijl er hele mooie ideeën tussen zitten. We helpen graag om ook deze initiatieven verder te brengen.

SIEM JANSEN

Kleine ondernemers met een idee tot € 15.000,-

Ook kleine ondernemers met een (verwachte) omzet van maximaal € 20.000,- per jaar kunnen gebruikmaken van het Impulsloket. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal € 15.000,-. We willen hiermee een kleine onderneming die uniek is in haar lokale omgeving een impuls geven. Net als bij inwonersgroepen gaat dit op basis van cofinanciering en is de bijdrage maximaal 50% van de noodzakelijke investeringsuitgaven.

Hoe werkt het?

Op de pagina van het Impulsloket is meer informatie te vinden over de regeling en het insturen van een aanvraag. In de eerste stap bespreken indieners het idee met de medewerkers van het programmabureau, samen wordt gekeken naar de haalbaarheid van het idee. Vervolgens worden de benodigde documenten verzameld die via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingestuurd kunnen worden. Een aanvraag insturen kan het hele jaar door. Elke maand komt de beoordelingscommissie van het Impulsloket samen om de aanvragen te bekijken en ze te toetsen aan de spelregels van de regeling.


Lees meer…