Jongeren spelen op school het Toukomstspel.

Toukomst haalt al meer dan 400 ideeën op voor toekomst van Groningen

Toukomst heeft inmiddels ruim 400 ideeën opgehaald voor de toekomst van Groningen. Met dit project zijn we op zoek naar grote ideeën die Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Sinds de start op 13 januari wisten vele Groningers de weg naar de website www.toukomst.nl te vinden om hun idee in te sturen. Ideeën insturen kan nog tot woensdag 18 maart.

“Uit het grote aantal binnengekomen ideeën blijkt betrokkenheid van Groningers bij hun provincie”, zegt directeur Siem Jansen. “En dat is natuurlijk precies waarop we hadden gehoopt. Met elkaar kunnen we bouwen aan de toekomst van de provincie. Veel ideeën gaan over meer dan één thema. Bijvoorbeeld over een combinatie van werk en duurzaamheid, of landschap, natuur en toerisme. Of een combinatie van werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs.”

In gesprekken met jonge Groningers merken we dat zij, zeker als ze verder weg van de stad Groningen wonen, graag meer aandacht willen voor wonen, werken en voorzieningen die voor hen belangrijk zijn

SIEM JANSEN

Beoordelen van ideeën

Vanaf 18 maart gaat West 8 samen met indieners aan de slag met het bundelen van ideeën tot grote projecten. Aan Groningers wordt vervolgens gevraagd om deze projecten te beoordelen: wel of juist niet uitvoeren en waarom. De resultaten van deze beoordelingen gaan, samen met een quickscan over de haalbaarheid van de projecten, naar het Toukomstpanel. Dit panel geeft vervolgens in een voorstel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen aan welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd en welke met een kleiner bedrag op weg geholpen moeten worden. De Toukomstprojecten worden in juni van dit jaar bekend gemaakt.

Toukomstpanel

In maart kunnen inwoners uit de hele provincie Groningen zich aanmelden voor het Toukomstpanel, in totaal gaat het om 20 tot 25 personen. Een notaris bepaalt via een loting wie er in dit panel komen. Het panel bestaat uit een gemengde groep inwoners uit de hele provincie Groningen. Daarnaast is er in het panel plaats voor inwoners die Groningen vanuit hun dagelijkse werk goed kennen, zoals een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. De panelleden adviseren het bestuur in juni over het besteden van 100 miljoen euro aan projecten die de toekomst voor Groningers beter maken.

Over Toukomst

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers bundelen wij onze krachten om grote plannen te maken voor onze provincie. We zijn op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Voor de toekomst van Groningen kan élke Groninger ideeën insturen via www.toukomst.nl.


Lees meer…