Een bijdrage voor veertien nieuwe projecten

Het bestuur heeft besloten om aan veertien projecten een financiële bijdrage te leveren. In totaal wordt ruim zeven miljoen euro beschikbaar gesteld. Alle projecten sluiten aan bij de doelstelling van Nationaal Programma Groningen, die vooral gericht is op de economische en sociale structuurversterking van de provincie Groningen, met focus op het aardbevingsgebied. Daarvoor is de komende tien jaar 1,15 miljard euro beschikbaar.

Elf van de veertien goedgekeurde projecten vallen onder onze leefbaarheidssubsidie. Deze subsidie is eind 2018 ondergebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op de start van het programma. Dit was de laatste ronde voor deze subsidie.

Eemsdelta CO2 neutraal

Twee projecten in de Eemsdelta stimuleren de doelstelling van deze regio om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Eén van de projecten ontvangt € 932.721,- voor de aanleg van een speciaal pijpleidingensysteem waarin zowel vloeistoffen, gassen en energie (zoals restwarmte) tussen bedrijven makkelijker vervoerd kunnen worden. Het andere project is in eerste instantie gericht op het efficiënt hergebruiken van industrieel proceswater en ontvangt € 210.500,-. Ook dit project draagt bij aan mogelijkheden om transport van grondstoffen en energie te bundelen. Hiermee kan veel vrachtwagentransport voorkomen worden. Beide projecten zijn ingediend door de provincie Groningen.

Sportvoorzieningen in Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen gaat in Hoogezand een nieuwe sportzaal bouwen, een sportzaal verdubbelen en drie bestaande sportzalen op een innovatieve manier verbeteren. De investering in deze sportvoorzieningen draagt bij aan de doelstelling dat sport een positieve invloed heeft op de gezondheid van en zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners. De bijdrage hiervoor is € 3.081.500,-. Ook voor vier leefbaarheidsprojecten van de gemeente Midden-Groningen is een bijdrage beschikbaar gesteld.

Scheemda veilig en bereikbaar

De gemeente Oldambt heeft twee leefbaarheidsprojecten ingediend. Eén van deze projecten is ‘Scheemda Veilig en Bereikbaar’. De nieuwe brede school in Scheemda leidt tot een toename van het verkeer van en naar het centrum. Voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het centrum van Scheemda ontvangt de gemeente Oldambt € 235.800,-.

Voetgangersbrug en beweegtuin in Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland heeft vier leefbaarheidsprojecten ingediend, onder andere € 125.000,- om een voetgangersbrug over het Mensingeweersterloopdiep in Maarhuizen te maken. Een extra wandelmogelijkheid en tegelijk ook een verlenging van het Pieterpad en het Wad- en Wierdenpad. Ook ontvangt de gemeente € 40.000,- voor een beweegtuin in Zoutkamp voor sporters en oudere inwoners.

Dorpsvernieuwing van Ten Post en Woltersum

De gemeente Groningen heeft € 1.529.468,- toegekend gekregen om de dorpsvernieuwing in Ten Post en Woltersum te versnellen. In beide dorpen zullen gebiedsontwikkelingen worden gekoppeld aan opgaven op het gebied van leefbaarheid, leefkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit gaat de gemeente doen door samen met inwoners van Ten Post en Woltersum te werken aan toekomstbestendigheid.


Lees meer…