programmakader

Programmakader Nationaal Programma Groningen

Het programmakader voor Nationaal Programma Groningen met daarin de doelen voor de komende tien jaar is klaar. Het programma moet perspectief bieden aan de inwoners van Groningen én het gebied. De belangrijkste ambities zijn: groei van de economie, aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt, leefbaarheid, natuur en klimaat. Voor Nationaal Programma Groningen is 1,15 miljard euro als startkapitaal beschikbaar voor sociale en economische structuurversterking van het gebied. Directeur Siem Jansen: “Nationaal Programma Groningen is bedoeld om plannen op weg te helpen, plannen die bijdragen aan de toekomst en aansluiten op de ambities. De wijze waarop wij dat willen bereiken staat feitelijk in het programmakader.”

In het programmakader staat waaraan plannen en projecten moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Het programmakader is opgesteld in nauwe samenwerking tussen het bestuur, de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en andere belanghebbenden. Het bestuur heeft het kader donderdag 3 oktober ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Na vaststelling hanteert het bestuur dit kader om projecten te beoordelen.

Ambities

Om de voortgang van Nationaal Programma Groningen inzichtelijk te maken en te bepalen hoe Groningen ervoor staat, nu en over tien jaar, wordt gebruik gemaakt van de zogeheten maatstaf Brede Welvaart. Hiermee worden bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, veiligheid en het opleidingsniveau gemeten. Ook de beeldvorming over Groningen wordt gemeten, dit wordt gedaan door te kijken naar het imago. Om de Brede Welvaart en het imago te verbeteren zijn in het programmakader ambities geformuleerd op vier verschillende gebieden: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Jansen: “Naarmate de uitvoering van het programma vordert, willen we hier flinke stappen in zetten. Nationaal Programma Groningen is pas geslaagd als Groningers weer vertrouwen hebben in de toekomst en hun situatie merkbaar is verbeterd.”

Plannen

Aan de hand van het programmakader kunnen plannen opgesteld worden. Lokale plannen voor een straat, wijk of dorp. Maar ook plannen die provinciebreed zijn. Denk daarbij aan projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren en bijdragen aan het klimaat en de leefbaarheid.

Een goed idee?

Inwoners, bedrijven en organisaties met een goed idee kunnen terecht bij de medewerkers van het programmabureau. Zij denken graag mee en brengen initiatiefnemers met de juiste partijen in contact. Meer informatie is te vinden onder ‘Meedoen‘.


Lees meer…