Kerk Garmerwolde - door Ronny Benjamins

Vier nieuwe projecten goedgekeurd

Vier nieuwe projecten, die zijn ingediend door gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen, zijn vandaag door het bestuur goedgekeurd. De projecten lopen uiteen van het ontwikkelen van scholingsprogramma’s tot plannen voor de herbestemming van de kerk in Garmerwolde. Hiervoor is in totaal bijna vier miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gezamenlijke kennis zorgt voor verbinding

Het EPI-kenniscentrum ontvangt € 425.000,- voor de ontwikkeling van scholingsprogramma’s over bijvoorbeeld aardbevingsbestendig (ver)bouwen, maatschappelijke dilemma’s en techniek. Met de bijdrage kunnen de activiteiten worden voortgezet tot 2024. Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool en verzorgt kennisprogramma’s die de regio versterken. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “Het gespecialiseerd opleiden van Groningers is belangrijk, die specialisten zijn de komende jaren hard nodig voor de regio.”

Identiteit van het gebied

Het behouden en versterken van de identiteit van het gebied staat bij twee van de vier projecten centraal. De provincie Groningen heeft een aanvraag gedaan voor Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting ontvangt € 210.000,- voor de herbestemming en verduurzaming van de kerk en de bijhorende vrijstaande toren in Garmerwolde. Hierdoor krijgt deze middeleeuwse kerk en toren een nieuwe functie en blijft ze voor de toekomst behouden en betekenisvol. Gemeente Het Hogeland ontvangt € 400.000,- voor het ontwikkelen van het lokaal programma voor Het Hogeland en het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen. Hiervoor worden onder andere kosten gemaakt voor expertise over dorps- en wijkvernieuwing, energietransitie en projectleiding.

Emotionele- en sociale ondersteuning

De zeven gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten zich samen met GGD Groningen in voor de emotionele- en sociale ondersteuning van haar inwoners. Veel mensen in Groningen hebben door de aardbevingen last van stress. In totaal krijgen de gemeenten 2,7 miljoen euro voor voorzieningen op het gebied van informatie, praktische hulp en emotionele- en sociale steun.

Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor Nationaal Programma Groningen is op 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied. Voor elk maximaal 15 miljoen euro. Deze aanvragen vallen daar ook onder.


Lees meer…