← Terug naar nieuws

Vier nieuwe projecten goedgekeurd

19 september 2019

Vier nieuwe projecten, die zijn ingediend door gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen, zijn vandaag door het bestuur goedgekeurd. De projecten lopen uiteen van het ontwikkelen van scholingsprogramma’s tot plannen voor de herbestemming van de kerk in Garmerwolde. Hiervoor is in totaal bijna vier miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gezamenlijke kennis zorgt voor verbinding
Het EPI-kenniscentrum ontvangt € 425.000,- voor de ontwikkeling van scholingsprogramma’s over bijvoorbeeld aardbevingsbestendig (ver)bouwen, maatschappelijke dilemma’s en techniek. Met de bijdrage kunnen de activiteiten worden voortgezet tot 2024. Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool en verzorgt kennisprogramma’s die de regio versterken. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “Het gespecialiseerd opleiden van Groningers is belangrijk, die specialisten zijn de komende jaren hard nodig voor de regio.”

Identiteit van het gebied
Het behouden en versterken van de identiteit van het gebied staat bij twee van de vier projecten centraal. De provincie Groningen heeft een aanvraag gedaan voor Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting ontvangt € 210.000,- voor de herbestemming en verduurzaming van de kerk en de bijhorende vrijstaande toren in Garmerwolde. Hierdoor krijgt deze middeleeuwse kerk en toren een nieuwe functie en blijft ze voor de toekomst behouden en betekenisvol. Gemeente Het Hogeland ontvangt € 400.000,- voor het ontwikkelen van het lokaal programma voor Het Hogeland en het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen. Hiervoor worden onder andere kosten gemaakt voor expertise over dorps- en wijkvernieuwing, energietransitie en projectleiding.

Emotionele- en sociale ondersteuning
De zeven gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten zich samen met GGD Groningen in voor de emotionele- en sociale ondersteuning van haar inwoners. Veel mensen in Groningen hebben door de aardbevingen last van stress. In totaal krijgen de gemeenten 2,7 miljoen euro voor voorzieningen op het gebied van informatie, praktische hulp en emotionele- en sociale steun. 

Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor Nationaal Programma Groningen is op 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied. Voor elk maximaal 15 miljoen euro. Deze aanvragen vallen daar ook onder.


Reacties:

 1. Beste medewerker van het Nationaal Programma Groningen.
  Ik ben blij dat deze grote bedragen worden toegekend.
  Tegelijkertijd ben ik ook verrast, omdat ik op de site lees:
  “Heeft u een goed idee voor een project dat boven de € 10.000,- uitkomt? Ook daar komt een regeling voor. We zijn druk bezig om dit vorm te geven. Zodra het mogelijk is om hiervoor een aanvraag in te sturen, leest u dat op onze website.”
  Voor een buitenstaander komt het toekennen van de bedragen wat arbitrair over, en dat zal vast niet het geval zijn. Kunt u me dat uitleggen?
  Dank alvast,

  1. Beste Jan Hink, dat is inderdaad niet het geval. De bedragen zijn gebaseerd op eerdere regelingen. Voor het Loket Leefbaarheid was voorgaande jaren onder het programma Kansrijk Groningen per jaar één miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag houden we de komende tien jaar aan. Ook voor projecten boven de € 10.000 zal per jaar één miljoen euro beschikbaar komen.
   Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor het Nationaal Programma Groningen is 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied. Voor elk maximaal 15 miljoen euro. De aanvragen in het bovenstaande bericht vallen daar onder. Hoop dat het zo duidelijk is.

 2. Goedemorgen,

  We lezen dat de subsidies aangevraagd worden door de gemeenten zelf.
  Ook dat mensen hun ideeën kunnen inbrengen.
  Is het mogelijk dat organisaties en/of particulieren project ideeën voor herbestemming van oude gebouwen en oude boerderijen in mogen brengen?
  Is daar een speciaal mailadres voor?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Lees ook...

Een bijdrage voor veertien nieuwe projecten

Het bestuur heeft besloten aan veertien projecten een financiële bijdrage te leveren. In totaal wordt ruim zeven miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wat is het Nationaal Programma Groningen

Stand van zaken Nationaal Programma Groningen

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van Nationaal Programma Groningen.

Eerste vergadering bestuur

Vanmiddag heeft het bestuur haar eerste vergadering gehouden.