← Terug naar nieuws

Toekomstbeeld 2040 start eind 2019

2 september 2019

Nationaal Programma Groningen gaat samenwerken met het bureau West 8 om het Toekomstbeeld 2040 te ontwikkelen. Het Toekomstbeeld 2040 bestaat uit een visie en hierbij passende concrete projecten van en voor Groningers. Komende weken gaat West 8 samen met het programmabureau de aanpak uitwerken.

Toekomstbeeld 2040
Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om Groningers weer toekomst te bieden. We gaan met Groningers in gesprek over hoe zij hun toekomst zien en wat voor hun belangrijke onderwerpen zijn. De uitkomsten worden verwerkt in een visie voor Groningen in 2040. Hiervoor kunnen Groningers projecten aandragen, een aantal van deze projecten wordt uitgevoerd.

Programmakader
Een belangrijk vertrekpunt voor het Toekomstbeeld 2040 is het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, met daarin de doelen van het programma. De verwachting is dat dit programmakader eind 2019 klaar is, vanaf dan kan gestart worden met het Toekomstbeeld 2040.

West 8
West 8 is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het bureau is gevestigd in Rotterdam en heeft (inter)nationale ervaring met het uitwerken van ideeën en initiatieven in de samenleving. Het dagelijks bestuur van Nationaal Programma Groningen is gecharmeerd van de manier waarop West 8 Groningers wil betrekken bij het Toekomstbeeld 2040. Een andere belangrijke overweging was hun ruime ervaring met complexe en uiteenlopende projecten.

Voor het Toekomstbeeld 2040 gaat West 8 nauw samenwerken met lokale en regionale partners.


Reacties:

 1. Twee opmerkingen: 1) Ik lees: “Een belangrijk vertrekpunt voor het Toekomstbeeld 2040 is het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen, met daarin de doelen van het programma. De verwachting is dat dit programmakader eind 2019 klaar is, vanaf dan kan gestart worden met het Toekomstbeeld 2040.”
  Dat lijkt mij eigenlijk de verkeerde volgorde. Logischer is eerst een visie, dan een programmakader en dan concrete projecten. In de voorgaande discussies met raden en Staten en ook in de adviezen van Deetman en Pastors is dat herhaaldelijk naar voren gebracht; begin met een visie en laat die leidend zijn bij alles wat volgt.
  2) West8 is een gerenommeerd bureau, maar is het ook voldoende deskundig op andere terreinen dan stedenbouw en landschap? We zijn immers op zoek naar een integrale visie, waarbij accenten zullen moeten liggen op economische vitaliteit en leefbaarheid.

  1. Bedankt voor uw reactie. De voorbereidingen voor het Toekomstbeeld 2040 zijn in volle gang. Hierbij werken we vanuit het Nationaal Programma Groningen nauw samen met bureau West 8, aangevuld met verschillende partners uit de regio. Afgelopen maanden is er door gemeenteraden, Provinciale Staten en verschillende belanghebbenden gesproken over de kaders van het Nationaal Programma Groningen. Op nadrukkelijk verzoek van deze volksvertegenwoordigers en mede op basis van het advies van de heren Pastors en Deetman is het programmakader omgevormd van een document met 16 doelstellingen tot een document met meetbare lange termijn ambities. In zekere zin is het kader op te vatten als eerste schets van een visie. Dit is afgelopen dinsdag ook aan de orde geweest in de bijeenkomst voor gemeenteraden en Provinciale Staten waar u bij aanwezig was.

   West 8 is geselecteerd door het dagelijks bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Dit vanwege hun (inter)nationale ervaring met het integraal aanpakken van projecten, bijvoorbeeld in de mijnstreek van Engeland. Door de samenwerking met regionale partners wordt ervoor gezorgd dat alle gewenste kennis, ook op het gebied van leefbaarheid en economie betrokken wordt in de plannen. Omdat we nog met de voorbereidingen bezig zijn kan ik helaas nog niet alle details geven van de stappen voor de komende maanden. Zodra er meer bekend is plaatsen we dat op deze website.

 2. Nadat er al een grote organisatie is opgetuigd en zo ongeveer alle geledingen van de samenleving in Groningen zijn gehoord hoe het geld verdeeld moet worden wekt het verbazing dat de NPG organisatie zich laat bijstaan door een extern bureau. Is dit een gebrek aan kennis of gebrek aan bestuurlijke moed om om bureau in te schakelen? Ik vind dit een gemakzuchtige oplossing.

  Heeft het bestuur van het NPG een percentage maximaal percentage vastgesteld voor eigen overhead en voor externen? De verdeling tussen overhead en wat direct ten gunste komt aan de bewoners is in het aardbevingsgebied niet erg goed en dat is een eufemisme.

  Het lijkt mij zinvol om een maximaal percentage vast te leggen en te publiceren.

  Met vriendelijke groeten,

  Lolke Weegenaar

  1. Bij de oprichting van het Nationaal Programma Groningen zijn inderdaad afspraken gemaakt over het beperken van de overhead (incl. inzet van externen) van het programma. Dit is één van de redenen waarom het programma zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande organisaties en structuren. Het programmabureau is in omvang, ook vergeleken met vergelijkbare programma’s, bescheiden.

   Gemeenten en provincie hebben afgelopen periode al veelvuldig met inwoners van onze provincie gesproken, iets dat zij zullen blijven doen bij de verdere uitwerking van onderdelen van het programma. Bij de oprichting van het programma is afgesproken externe deskundigheid in te schakelen voor het maken van het toekomstbeeld. West 8 heeft internationale ervaring met het begeleiden en ondersteunen van regio’s en steden bij hun verdere ontwikkeling. Eerder hebben ze laten zien dat ze de lokale blik combineren met wereldwijde ervaring. We denken dat Groningen deze ondersteuning van harte kan gebruiken. Tegelijkertijd begrijpen we uw reactie maar al te goed en zijn blij dat u deze met ons deelt.

   1. Deze moet overigens nog worden vastgestled binnen de verschillende raden en mogelijk ook de staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Lees ook...

Leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied van start

Subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

Aanvragen projecten 2019

Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is door het bestuur een besluit genomen.

Tussenstand december

Er zijn twee leidende uitgangspunten bij het ontwerpen van een hoofdstructuur voor Nationaal Programma Groningen: de inhoudelijke doelen en het eigenaarschap.