Terug naar nieuwsoverzicht

Leefbaarheidsprojecten van start

Vijf leefbaarheidsprojecten van start

Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in gemeenten in het aardbevingsgebied. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme. Alle vijf kunnen van start, dit is vanochtend besloten in het college van Gedeputeerde Staten. Deze leefbaarheidssubsidie uit Nationaal Programma Groningen is, vooruitlopend op het programma, eind 2018 onder gebracht bij de provincie Groningen.

Projecten
Vier gemeenten hebben projecten ingediend, dit zijn:

  • Gemeente Loppersum: Herontwikkeling van de voormalige locatie van basisschool De Wilster. Op deze locatie komt woningbouw. De gemeente gaat samen met de inwoners de nieuwe locatie voor de speelvoorzieningen bepalen. Voor de herontwikkeling is een subsidie van € 246.887,- toegekend.
  • Gemeente Appingedam: Stadsvisie Appingedam. De gemeente heeft de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de onderwijscampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,7 miljoen subsidie.
  • Gemeente Midden-Groningen: Steigers Kiel-Windeweer (foto bij dit bericht). Het uitbaggeren van het Kieldiep, de aanleg van steigers en nieuwe voorzieningen. Met als doel het versterken van toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Kieldiep bij Kiel-Windeweer. De subsidiebijdrage is € 50.000,-.
  • Gemeente Het Hogeland: Beschermd wonen Uithuizen. Een samenwerking tussen drie zorginstellingen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Er wordt een nieuw zorgconcept ontwikkeld waarbij ook bekeken wordt van welke voorzieningen in het dorp gebruik gemaakt kan worden. De subsidiebijdrage is € 168.000,-.
  • Gemeente Het Hogeland: Herinrichting Oosterstraat Warffum. De Oosterstraat maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht. Door de openbare ruimte te herinrichten, met aandacht voor de oude historische situatie, ontstaat een andere sfeer in het dorp en wordt een aantrekkelijker leef- en woonomgeving gecreëerd. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van € 400.000,-.

Start in 2019
Inwoners gaan nog dit jaar wat merken van deze projecten. Sommigen starten zelfs nog voor de zomervakantie. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat inwoners, bedrijven en/of organisaties nauw betrokken zijn.

Volgende subsidieronde
In oktober is er nog een ronde voor gemeenten in het aardbevingsgebied om subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten. In mei was de eerste mogelijkheid, toen is 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Vooruitlopend op de start van Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Hiervan is 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.


Persberichten van gemeenten:
Gemeente Het Hogeland: Subsidie voor leefbaarheidsprojecten in Warffum en Uithuizen
Gemeente Midden-Groningen:Vaartoerisme Kiel-Windeweer krijgt extra kansen door leefbaarheidssubsidie


Lees meer...

Lees meer

Het eerste jaarverslag

In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro.

Lees meer

Impulsloket geopend

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemers in onze provincie is vanaf vandaag het Impulsloket geopend! Hier kun je terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is.

Lees meer

Totaal 900 ideeën voor Toukomst

Toukomst heeft in totaal 892 ideeën voor de toekomst van Groningen opgeleverd. Siem Jansen spreekt van een groot succes: ”Onze verwachtingen waren hooggespannen, maar die zijn zelfs overtroffen".