Terug naar nieuwsoverzicht

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Denk daarbij aan de ambitie van het programma. Welke dromen jagen we na met het programma en waar gaan we op inzetten?Bij een deel van het gesprek over dit onderdeel schoven ook de ministers Kajsa Ollongren (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en Eric Wiebes (ministerie Economische Zaken en Klimaat) aan.

Wat staat erin?
Nationaal Programma Groningen draagt bij aan een groei van de welvaart in Groningen. Onderdeel hiervan zijn leefbaarheid, de economie, inkomen en gezondheid van Groningen en Groningers. Dit is vertaald in dertien doelstellingen. Als er geld wordt aangevraagd voor lokale en thematische programma’s wordt gekeken of ze aan één of meerdere doelstellingen voldoen en niet ten koste gaan van een andere doelstelling. Een belangrijke voorwaarde voor elk programma is dat het samen met Groningers wordt gemaakt.

Een goede afhandeling van aardbevingsschade en een soepel lopende versterking zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van het programma. Deze onderdelen hangen daarom nauw met elkaar samen.

Hoe nu verder?
Eind juni spreken de zeven gemeenteraden in het aardbevingsgebied en Provinciale Staten samen over de programmakaders. Als alles meezit wordt het definitieve programmakader nog dit jaar door gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. Dan zijn de voorwaarden voor aanvragen helder en kan samen met Groningers een start worden gemaakt met de lokale en thematische programma’s voor de komende tien jaar.


Lees meer...

Lees meer

"Onze leergang is een enorm succes!"

Offshore wind - de windparken in zee waar energie wordt opgewekt - is voor veel mensen nog onbekend terrein. Wereldwijd is er nog maar weinig over bekend, ook in Groningen. Dit terwijl we met de Eemshaven een belangrijke economische activiteit op dit gebied in handen hebben.

Lees meer

Bundelen van ideeën voor Toukomst

De afgelopen weken stond ons project Toukomst in het teken van het bundelen van de 900 ingestuurde ideeën. Groningers, jong en oud, deden mee aan onlinebijeenkomsten. Tijd voor een korte terugblik en een vooruitblik over de aanpak na de zomer.