← Terug naar nieuws

Opstellen programmakader

17 juni 2019

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Denk daarbij aan de ambitie van het programma. Welke dromen jagen we na met het programma en waar gaan we op inzetten? Bij een deel van het gesprek over dit onderdeel schoven ook de ministers Kajsa Ollongren (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en Eric Wiebes (ministerie Economische Zaken en Klimaat) aan.

Wat staat erin?
Nationaal Programma Groningen draagt bij aan een groei van de welvaart in Groningen. Onderdeel hiervan zijn leefbaarheid, de economie, inkomen en gezondheid van Groningen en Groningers. Dit is vertaald in dertien doelstellingen. Als er geld wordt aangevraagd voor lokale en thematische programma’s wordt gekeken of ze aan één of meerdere doelstellingen voldoen en niet ten koste gaan van een andere doelstelling. Een belangrijke voorwaarde voor elk programma is dat het samen met Groningers wordt gemaakt.

Een goede afhandeling van aardbevingsschade en een soepel lopende versterking zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van het programma. Deze onderdelen hangen daarom nauw met elkaar samen.

Hoe nu verder?
Eind juni spreken de zeven gemeenteraden in het aardbevingsgebied en Provinciale Staten samen over de programmakaders. Als alles meezit wordt het definitieve programmakader nog dit jaar door gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. Dan zijn de voorwaarden voor aanvragen helder en kan samen met Groningers een start worden gemaakt met de lokale en thematische programma’s voor de komende tien jaar.


Reacties:

 1. Dag,
  Begrijp ik het goed dat je als inwoners van de provincie Groningen nog steeds ideeen kunt aandragen voor de invulling van programma’s?

  Met vriendelijke groet,
  Gerrie Ros
  Loppersum

  1. Dat kan zodra de voorwaarden voor de lokale- en thematische programma’s klaar zijn. We zijn daar druk mee bezig. De verwachting is dat het eind 2019 definitief is. Nu al een leuk initiatief? Neem dan contact op met de gemeente Loppersum. Zij gaan samen met inwoners aan de slag met het maken van een programma voor Loppersum. Een programma met daarin allerlei projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen. Dit jaar gaat ook het loket leefbaarheid van Groninger Dorpen voor inwonersinitiatieven weer open.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Lees ook...

programmakader

Programmakader Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen heeft het programmakader met daarin de doelen voor de komende tien jaar gepresenteerd.

Toekomstbeeld 2040 start eind 2019

Nationaal Programma Groningen gaat samenwerken met het bureau West 8 om het Toekomstbeeld 2040 te ontwikkelen.

Opstellen Lokaal Programma Midden-Groningen

Door Nationaal Programma Groningen moet het werke...