17 juni 2019

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Denk daarbij aan de ambitie van het programma. Welke dromen jagen we na met het programma en waar gaan we op inzetten? Bij een deel van het gesprek over dit onderdeel schoven ook de ministers Kasja Ollongren (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en Eric Wiebes (ministerie Economische Zaken en Klimaat) aan.

Wat staat erin?
Het Nationaal Programma Groningen draagt bij aan een groei van de welvaart in Groningen. Onderdeel hiervan zijn leefbaarheid, de economie, inkomen en gezondheid van Groningen en Groningers. Dit is vertaald in dertien doelstellingen. Als er geld wordt aangevraagd voor lokale en thematische programma’s wordt gekeken of ze aan één of meerdere doelstellingen voldoen en niet ten koste gaan van een andere doelstelling. Een belangrijke voorwaarde voor elk programma is dat het samen met Groningers wordt gemaakt.

Een goede afhandeling van aardbevingsschade en een soepel lopende versterking zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van het programma. Deze onderdelen hangen daarom nauw met elkaar samen.

Hoe nu verder?
Eind deze maand spreken de zeven gemeenteraden in het aardbevingsgebied en Provinciale Staten samen over de programmakaders. Als alles meezit wordt het definitieve programmakader nog dit jaar door gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. Dan zijn de voorwaarden voor aanvragen helder en kan samen met Groningers een start worden gemaakt met de lokale en thematische programma’s voor de komende tien jaar.


Reacties:

  1. Dag,
    Begrijp ik het goed dat je als inwoners van de provincie Groningen nog steeds ideeen kunt aandragen voor de invulling van programma’s?

    Met vriendelijke groet,
    Gerrie Ros
    Loppersum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Nieuws

programmakaderNationaal Programma Groningen presenteert programmakader

Het Nationaal Programma Groningen heeft het programmakader met daarin de doelen voor de komende tien jaar gepresenteerd.

Kerk Garmerwolde - door Ronny BenjaminsVier nieuwe projecten goedgekeurd

Vier nieuwe projecten, die zijn ingediend door gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen, zijn vandaag door het bestuur goedgekeurd.

Loket Leefbaarheid weer openLoket Leefbaarheid weer open

Inwoners uit het aardbevingsgebied kunnen weer plannen indienen bij het Loket Leefbaarheid.