Nationaal Programma Groningen draagt bij aan 38 plannen

Maar liefst 38 plannen van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen kunnen van start. Het bestuur heeft vandaag besloten om hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen. De aanvragen lopen uiteen van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten en verduurzaming van de gebouwde omgeving tot investeringen van de regio op het gebied van innovatieve mobiliteit en natuurinclusieve landbouw. Voor de zeven gemeenten en de provincie is dit jaar maximaal 15 miljoen euro beschikbaar, in totaal 120 miljoen. Daarvan wordt nu bijna 70 miljoen toegekend.

Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor Nationaal Programma Groningen is op 11 maart dit budget beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten voor projecten die in 2019 kunnen starten.

Impuls dorpen en stedelijke kernen

Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen: “Deze plannen zijn belangrijke investeringen voor de toekomst. Met de plannen die gemeenten hebben ingediend wordt een belangrijke impuls gegeven aan de dorpen en stedelijke kernen in het gebied.” De gemeenten die van start kunnen met hun plannen zijn Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland en Loppersum. De gemeenten Midden-Groningen dient in juni projecten in, de gemeente Oldambt later dit jaar.

Ingediende projecten gemeenten

  • Appingedam heeft in de Stadsvisie de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs & jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de scholencampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling.
  • De gemeente Groningen zet in op dorpsvernieuwing, een integrale aanpak in nauwe samenwerking met de inwoners uit het gebied. Twee concrete voorbeelden van projecten zijn het dorpsbudget in Woltersum waarmee de gemeente laagdrempelig initiatieven voor dorpsvernieuwing wil faciliteren en het dorpshart in Ten Post waar een clustering van voorzieningen wordt gerealiseerd.
  • Eén van de projecten van de gemeente Het Hogeland is de ontwikkeling van de centrumplannen voor Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden. Met als doel om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen.
  • De gemeente Loppersum heeft een aanvraag ingediend voor een demowoning duurzaamheid in Middelstum. In deze woning staan kennisoverdracht over duurzaamheid, systemen en gasloos bouwen centraal. Na afronding van dit project is een pand in het karakteristieke gebied van Middelstum versterkt, verduurzaamd en herbestemd. Ook heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor dorpsinitiatieven zoals een beweegpark bij Leermens.
  • De gemeente Delfzijl gaat aan de slag met gebiedsontwikkeling Centrum Zuidoost (fase 1).

Werkgelegenheid en innovatie

Jansen: “De 21 projecten die de provincie heeft ingediend richten zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid en innovatie.”

  • De pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten: een 6-jarige pilot waarbij de effecten op bodem, biodiversiteit en landbouwkundige opbrengsten onderzocht worden.
  • Zorg Nabij: gericht op preventie, waardoor huisartsen en sociale teams worden ontlast en de zorg voor de zorgvrager geoptimaliseerd. Het project richt zich ook op het versterken van sociale veerkracht. Een initiatief van de provincie, gemeenten, kenniscentra / platforms en de welzijnssector. Het project start in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
  • Samen ZONder asbest: een project waarbij het opwekken van duurzame energie en het verwijderen van asbestdaken aan elkaar gekoppeld worden.
  • De pilot Waterstoftrein: waarbij onderzoek gedaan wordt naar een trein die rijdt op waterstof. Deze wordt vergeleken met de huidige dieseltreinen.
  • Pilot Centre: de realisatie van een faciliteit voor een proeffabriek voor groene-chemie-innovaties in Delfzijl. Bedrijven kunnen hier terecht voor het opzetten van proefinstallaties voor nieuwe producten of nieuwe productieprocessen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de plannen is gekeken of de indieners andere partijen betrekken bij hun plannen en het gezamenlijk uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook of de plannen in 2019 kunnen starten en er aanvullende investeringen gedaan worden. In totaal zijn er 42 aanvragen gedaan, waarvan er vier zijn ingetrokken. Deze voldoen (nog) niet aan de voorwaarden.

Het geld voor Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit andere budgetten betaald.

Bekijk hier het overzicht met daarop alle 38 plannen


Lees meer…