8 mei 2019

Ruim 2,7 miljoen voor leefbaarheidsprojecten

Negen leefbaarheidsprojecten in gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen in totaal ruim 2,7 miljoen euro subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen voor hun projecten. Dit is gisteren besloten door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Van een gezamenlijke zorgvoorziening, het verduurzamen en verbeteren van dorpshuizen tot het opstellen van een toeristisch profiel en een ontmoetingsplek voor het dorp. Deze leefbaarheidssubsidie is eind 2018 onder gebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op het Nationaal Programma Groningen.

Project gemeente Appingedam
Het project ‘Eendracht maakt Kracht’ in Appingedam is een initiatief van meerdere zorginstellingen. Gezamenlijk willen zij katalysator zijn van een zorgzame samenleving, niet alleen in de nieuwe wijk die zal ontstaan op het Eendrachtterrein, maar ook in de stad Appingedam als geheel. De gemeente Appingedam draagt bij in de kosten van ‘Eendracht maakt Kracht’. Hiervoor wordt aan de gemeente € 35.000,- subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen toegekend.

Projecten gemeente Delfzijl
De gemeente Delfzijl (op de foto de bekendmaking van de subsidie aan initatiefnemers in Delfzijl) krijgt een bijdrage voor vier projecten, namelijk:

  • In Termunten, Termunterzijl en Borgsweer voor het project ‘Van Bocht tot Boog’ waarbij door een herindeling de verkeersveiligheid verbeterd wordt en daarnaast het opstellen van een profiel om recreatie en toerisme te verbeteren. Een initiatief van bewoners en (lokale) partijen. De subsidiebijdrage is € 465.200,-.
  • Het project ‘MFC Spijk’, de realisatie van een Multifunctioneel Centrum in Spijk door de verbouwing van een verenigingsgebouw en een kerk. Een gezamenlijk initiatief van het inwoners, verenigingen en stichtingen. Hiervoor is € 526.400,- subsidie toegekend.
  • Voor het project ‘Een nieuw hart voor Woldendorp’, de aanleg van een nieuw plein op de voormalige wierde van Woldendorp. Met het plein ontstaat er een nieuw hart in het dorp voor jong en oud. De herinrichting heeft mede op initiatief van inwoners deze vorm gekregen. De subsidiebijdrage voor dit project is € 179.800,-.
  • In Delfzijl voor het project ‘Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed’, de aanleg van een museumtuin rond het Muzeeaquarium. Inwoners en vrijwilligers leveren met dit project een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de kust van Delfzijl. Zij krijgen hiervoor € 402.446,- subsidie.

Projecten gemeente Loppersum
De gemeente Loppersum krijgt een bijdrage voor de volgende drie projecten:

  • ‘Herbestemming steenfabriek Rusthoven’ in Wirdum. Initiatiefnemer Het Groninger Landschap krijgt € 150.000,- subsidie om het vervallen complex weer toegankelijk te maken voor gebruik. Dit met behoud van cultuurhistorische elementen en elementen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen in de oude fabriek.
  • De gemeente Loppersum gaat aan de slag met de versterking van dorpshuizen. Voor de vernieuwing, verduurzaming en verbetering van deze dorpshuizen ontvangt de gemeente voor het project ‘Koppelkansen Dorpshuizen in versterking’ € 375.000,- subsidie.
  • ‘Herinrichting Hoofdstraat ‘t Zandt, fase 3’, dit project is onderdeel van de herinrichting van de totale hoofdstructuur van het dorp. Een initiatief van de gemeente Loppersum in samenwerking met inwoners, waarvoor € 500.000,- subsidie toegekend is.

Project gemeente Midden-Groningen
Met het project ‘Kademuur zwaaikom, verblijfsplek en wandelroute’ in Hellum gaan inwoners en de gemeente Midden-Groningen aan de slag met het behoud van de kademuur. Aan dit project is een verblijfs- en ontmoetingsplek voor het dorp en een wandelroute gekoppeld. Hiervoor is vanuit het Nationaal Programma Groningen € 125.000,- subsidie beschikbaar gesteld.

Volgende subsidieronde
In zowel juni als oktober is er nog een ronde voor gemeenten om samen met inwoners, bedrijven en organisaties subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten. Ook deze aanvragen kunnen gedaan worden bij de provincie Groningen.

Vooruitlopend op de start van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Hiervan is 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.


Reacties:

  1. Ik vind het jammer dat het beschikbaar gestelde gelden meestal gaat naar projecten die de gemeenten al op de plank hebben liggen, maar door geld gebrek er nog niet aan zijn toe gekomen. Het initiatief moet meer met steun vanuit de gemeenten vanuit de dorpen komen. Meer ondersteuning en advies van de gemeenten voor plannen die van uit de kleine kernen kunnen komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Nieuws

programmakaderNationaal Programma Groningen presenteert programmakader

Het Nationaal Programma Groningen heeft het programmakader met daarin de doelen voor de komende tien jaar gepresenteerd.

Kerk Garmerwolde - door Ronny BenjaminsVier nieuwe projecten goedgekeurd

Vier nieuwe projecten, die zijn ingediend door gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen, zijn vandaag door het bestuur goedgekeurd.

Loket Leefbaarheid weer openLoket Leefbaarheid weer open

Inwoners uit het aardbevingsgebied kunnen weer plannen indienen bij het Loket Leefbaarheid.