← Terug naar nieuws

Aanvragen projecten 2019

15 april 2019

Voor elke gemeente in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen is 15 miljoen euro beschikbaar voor aanvragen die niet kunnen wachten en dit jaar al van start gaan. Deze eerder gemaakte afspraak heeft de vergadering vandaag bekrachtigd. Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is ook een besluit genomen. Aan het eind van het jaar worden door de gemeenteraden en Provinciale Staten de programmakaders voor de komende jaren vastgesteld. Zodra dit geregeld is kunnen partijen aan de slag met nieuwe aanvragen.

15 miljoen
De zeven gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen de ruimte om samen met inwoners projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen beginnen. Het gaat hierbij vooral om projecten voor stads- en dorpsvernieuwing. Elke gemeente kan dit jaar tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen komen. De provincie Groningen heeft 15 miljoen beschikbaar voor het uitwerken van thematische projectvoorstellen over: innovatie & investeringen, vergroening, verduurzaming & industrie, natuur, landbouw & klimaatbestendigheid en arbeidsmarkt & opleidingen. Voor deze aanvragen is in totaal acht keer 15 miljoen (120 miljoen euro) beschikbaar.


Reacties:

  1. Geacht bestuur,

    veel succes met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen.
    Biedt goede kansen voor ook burgerinitiatieven
    Wat ik mis in de omschrijving van de aanvragen zijn de mogelijkheden op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang. In het vooroverleg met ook veel deelnemers van diverse maatschappelijke ( burger ) organisaties gingen het daar nogal om!!

    vr.gr.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Lees ook...

Dertien projecten ontvangen bijdrage

Van ondersteuning van het dorp, gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe leerwerktrajecten tot een innovatief project voor zelfrijdend vervoer.

Een bijdrage voor veertien nieuwe projecten

Het bestuur heeft besloten aan veertien projecten een financiële bijdrage te leveren. In totaal wordt ruim zeven miljoen euro beschikbaar gesteld.

Toekomstbeeld 2040 start eind 2019

Nationaal Programma Groningen gaat samenwerken met het bureau West 8 om het Toekomstbeeld 2040 te ontwikkelen.