Eerste 50 miljoen Nationaal Programma Groningen toegekend

In het kader van Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Het volledige programma wordt op dit moment uitgewerkt, evenals de definitieve structuur voor het toekennen van middelen. Vooruitlopend daarop starten regio en Rijk al in 2018 met een aantal concrete projecten. Het geld is bestemd voor de uitrol van projecten voor het toekomstperspectief voor Groningen. Het gaat om projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie. Er wordt geïnvesteerd in het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast krijgt een testcentrum voor waterstof financiering en komt er geld voor restauratie van Gronings erfgoed.

Nationaal Programma Groningen

Binnen dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Groningen. Voor het nationaal programma is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. De toegekende 50 miljoen euro is onderdeel van dit bedrag.

Projecten binnen drie programmaonderdelen

De Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten deze vijftig miljoen in voor projecten binnen drie programmaonderdelen.

  • Voor het programmaonderdeel ‘Groningse kracht en trots’ gaat het om 12,6 miljoen euro. Bijvoorbeeld voor het leefbaarheidsprogramma en het erfgoedprogramma. Voor een bedrag van 8,5 miljoen euro krijgt de regio gelegenheid goede plannen in het kader van leefbaarheid in te dienen. Ook komt er budget beschikbaar om wijkteams te trainen voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen.
  • Voor de programmalijn ‘Groningse natuur, energie en klimaat’ is 11 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het om projecten rond aardgasloze wijken, in aanvulling op het Programma Aardgasvrije Wijken, waterstofbussen en een testcentrum voor waterstof.
  • Voor ‘Groningse economie en arbeidsmarkt’ is 12 miljoen euro toegekend. Dit geld is onder andere bedoeld voor het bevorderen van investeringen die gericht zijn op het vergroenen van de industrie en chemie. De regeling ‘Regionale Investeringssteun Groningen’ (RIG) krijgt hiervoor aanvullende middelen.

Er is ook geld beschikbaar voor de uitvoering van eerdere besluiten, zoals de duurzame aanpak van vliesgevelwoningen. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan de inrichting van Nationaal Programma Groningen en de daarbij behorende uitgebreide dialoog met de inwoners en organisaties in de regio.

Onderaan dit bericht vindt u de lijst met projecten waar in 2018 geld voor beschikbaar komt.

Projectenlijst eerste 50 miljoen Nationaal Programma Groningen


Lees meer…