Nationaal Programma Groningen

In het Nationaal Programma Groningen werken we samen aan een bloeiende toekomst voor Groningen. We kijken daarbij vooruit tot 2040. Wie ‘we’ zijn? Inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk.

1,15 miljard
Het startkapitaal voor het Nationaal Programma Groningen is 1,15 miljard euro. We noemen dit nadrukkelijk een startkapitaal omdat de verwachting is dat dankzij cofinanciering van projecten, een veelvoud van dit bedrag geïnvesteerd wordt.

Geld voor de toekomst van Groningen
Dit geld is beschikbaar gesteld voor de toekomst van Groningen, het versterken van de economie, de energietransitie en de leefbaarheid in de provincie Groningen. Het geld is niet bedoeld voor de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de aardbevingen. Daarvoor zijn andere budgetten. Geld vanuit het Nationaal Programma Groningen kan wel ingezet worden voor leefbaarheidsprojecten in dorpen en wijken gekoppeld aan schade en versterking.

Toekomstbeeld
Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? Hiervoor kunnen álle Groningers ideeën insturen. Voor de uitvoering van een aantal ideeën is geld beschikbaar. De ideeën gaan we ook gebruiken voor het maken van een visie voor Groningen in 2040. Houd de pagina over het toekomstbeeld in de gaten. Binnenkort volgt meer informatie.

Aan de slag
De gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet gaven in oktober 2018 met het startdocument het startschot voor het Nationaal Programma Groningen. Daarna ging een kwartiermakerteam aan de slag. Met hulp van bedrijven, organisaties, inwoners, gemeenteraden en Provinciale Staten hebben zij een deel van de afspraken uit het startdocument inmiddels uitgewerkt. Deze afspraken gaan over de werkwijze en projecten die al in 2019 kunnen starten, ze zijn te lezen in het document ‘Een programma dat groeit’.

15 miljoen per gemeente
In maart 2019 is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied de ruimte krijgen om samen met inwoners projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen beginnen. Te denken valt aan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Elke gemeente kan in 2019 tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen indienen.

15 miljoen voor thematische projecten
Naast de lokale projecten is er ook 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die gemeentegrens overstijgend zijn en die op korte termijn kunnen starten. De provincie Groningen neemt het voortouw bij het uitwerken van deze projecten.

Komende periode
De komende maanden worden de doelen, criteria, indicatoren en andere details verder uitgewerkt. Ook het programmabureau krijgt dan vorm en er komt een voorstel voor de verdeling van het geld. Om deze redenen is het op dit moment nog niet mogelijk om aanvragen te doen.

Projecten
Een aantal projecten met concrete plannen, die belangrijk zijn om nu te steunen om geen kansen te missen, hebben een al een bijdrage ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn: het stimuleren van scholen in het aardbevingsgebied om deel te nemen aan Energy Challenges, het zorgprogramma, het voortzetten van het erfgoedprogramma en het Loket Leefbaarheid. Bij het Loket Leefbaarheid kunnen inwoners terecht met initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Ondertussen worden de eerste projecten, gehonoreerd in 2018, uitgevoerd. Dit zijn het versterken van handelingsperspectief voor inwoners bij aardbevingen, bijstand voor hulpverleners en het aanschaffen van specifiek materiaal door veiligheidsdiensten om te gebruiken bij aardbevingen. Maar ook een testcentrum voor waterstof en aanvullende middelen voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).


Nieuws

Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen

Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf nu hun idee insturen.

Budgetten Nationaal Programma Groningen

De komende tien jaar is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is voor de toekomst van de provincie Groningen, met een focus op het aardbevingsgebied.

Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen met antwoord


Blijf op de hoogte

Wil je de nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier in!