Loket Leefbaarheid

Woon je in het aardbevingsgebied en heb je samen met buurtgenoten een leuk plan bedacht dat bijdraagt aan prettig wonen in jouw straat of dorp? Speciaal voor inwoners in deze regio is er het Loket Leefbaarheid; een subsidieregeling voor kleinere gezamenlijke plannen van inwoners.

Per project kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. De komende tien jaar stellen we hiervoor elk jaar één miljoen euro beschikbaar

Groninger Dorpen
Het Loket is ondergebracht bij Groninger Dorpen. Hulp nodig bij het opstellen van een subsidieaanvraag of een andere vraag? Neem dan contact met hun op via of 050 30 50 211. Op de website van Loket Leefbaarheid lees je meer informatie en kun je een aanvraag doen.

Waarvoor kun je geld krijgen?
Denk bijvoorbeeld aan speelvoorzieningen voor kinderen of een beweegtuin voor sporters. Of een mooie wandelroute. Zodat je een plek hebt om rustig de hond uit te laten maar waarmee je ook de recreatie en het toerisme in jullie dorp versterkt. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het organiseren van een evenement en het inhuren van professionele hulp om jullie plan te ontwikkelen of juist uit te voeren.

Zolang het een gezamenlijk plan is dat ervoor zorgt dat het prettig wonen is in jouw dorp, kan het van alles zijn!

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het organiseren van een evenement en het inhuren van professionele hulp om jullie plan te ontwikkelen of juist uit te voeren.

Wat zijn de spelregels?
Het Loket Leefbaarheid heeft natuurlijk niet voor niets deze naam gekregen. Een belangrijke voorwaarde is dat jullie gezamenlijke idee positief bijdraagt aan de leefbaarheid van jullie dorp. Daarbij zorg je, samen met andere inwoners of organisaties, voor de agenda en de uitvoering van jullie project. Jullie werken samen met verschillende organisaties in het dorp en het project heeft een duurzaam karakter. Het is ook belangrijk dat andere inwoners of belanghebbende jullie project ondersteunen én dat het direct uitgevoerd kan worden. Meer informatie over de spelregels vind je op loketleefbaarheid.nl

Een beoordelingscommissie met vier inwoners van het gebied en een medewerker van de provincie Groningen beoordeelt of een project ook daadwerkelijk een bijdrage krijgt.