Financiën

Overzicht (semi)overheidsloketten

Hieronder vindt u een overzicht van loketten waar financiering aangevraagd kan worden. Dergelijke financiering kunt u mogelijk inzetten als co-financiering in combinatie met geld vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Geld / Advies / Informatie Loketten

NIA
NIA staat klaar om lokale en regionale overheden, publiek-private samenwerkingen en ondernemingen te helpen bij toegang tot financiering, in het bijzonder in de risicovolle fases als de markt alleen het nog niet oppakt. Gaat in 2019 op in Invest-NL
www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl

RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland.
– duurzaam
– agrarisch
– innovatief
– internationaal
Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
www.rvo.nl

Nationaal Groenfonds
Het Groenfonds slaat een brug tussen publieke en private partijen. Hierbij ontwikkelt het Groenfonds financiële instrumenten, zoals een innovatiefonds of een stimuleringsfonds, voor en in samenwerking met diverse partijen. Het Groenfonds financiert uit deze fondsen én uit het eigen Revolverend Fonds projecten die passen in het overheidsbeleid.
www.nationaalgroenfonds.nl

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Verstrekken subsidies, faciliteren de noordelijke samenwerking en behartigen de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel.
www.snn.eu

Belastingdienst
Diverse fiscale regelingen voor ondernemers.
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/ondernemers

Internationaal

NL International Business 
Samenwerking tussen VNO-NCW, MKB Nederland, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet trekt hier in totaal 10 miljoen euro extra voor uit. Door de afspraken moeten Nederlandse (MKB)-bedrijven meer voet aan de grond krijgen op groeimarkten. In een publiek-private Werkplaats gaan overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag met marktbewerking en het identificeren van kansen, waar Nederlandse consortia van bedrijven -en bijvoorbeeld kennisinstellingen- op kunnen inspelen.
www.nlinbusiness.com

European Investment Fund
Supports Europe’s SMEs by improving their access to finance through a wide range of selected financial intermediaries.
www.eif.org

Loketten voor Advies / Informatie

Kamer van Koophandel
Advies en informatie over ondernemen.
– Financiering
– Bedrijf starten of overnemen
– Internationaal ondernemen
– Innovatie
– ZZP/Freelancer
– MKB
www.kvk.nl

StartUp Delta
Nederlandse startups en de innovatieregio’s werken in StartupDelta2020 samen
aan  Nederland als internationaal startup-land
www.startupdelta.org

Fink
Ondernemers kunnen via “Fink” inzicht krijgen in hun financieringsmogelijkheden.
Met het Fink-formulier kunnen zij een intake starten bij verschillende financiers en
platforms. Binnen maximaal drie werkdagen mogen zij een eerste reactie verwachten.
www.financieringslink.nl

NLGroeit  
Het platform laat inspirerende voorbeelden van groeiondernemers zien. Daarnaast
vind je er als groeiondernemer relevante informatie en tools die betrekking hebben op groei en
vaardigheden.
www.nlgroeit.nl

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network (EEN) helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling kosteloos met het vinden van partners wereldwijd.
www.enterpriseeuropenetwork.nl

StartUp Box
Een online tool die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers bij de financiering van hun product. De tool is Engelstalig.
www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/startup-box

Informatie Loketten

Ondernemersplein.nl / business.gov.nl 
Wat moet u regelen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Alle antwoorden op ondernemersvragen staan hier.
www.ondernemersplein.nl

NLevator.nl
NLevator wil ondernemers inspireren en uitdagen tot creatiever, innovatiever, ambitieuzer en
grenzeloos ondernemerschap en ze daarbij ondersteunen middels een effectief ecosysteem.
www.nlevator.nl

Bedrijvenbeleidinbeeld.nl
Het bedrijvenbeleid is gericht op alle bedrijven (klein, middel en groot) in Nederland.
www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl  

Internationaalondernemen.nl
Deze website is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
www.internationaalondernemen.nl

Nederlandwereldwijd.nl/zakendoen
Nederlandwereldwijd.nl is de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd. Hieronder vallen ambassades, consulaten en handelskantoren. Onder andere informatie over in of met het buitenland zaken doen.
www.nederlandwereldwijd.nl/zakendoen

Europaomdehoek.nl
De Europese Commissie stelt via diverse EU-fondsen deelsubsidies beschikbaar voor verschillende doelgroepen in Nederland. Op deze website vind je echter alleen informatie over onderstaande EU-fondsen, die aan ‘Europa om de Hoek’ deelnemen. Je kunt bij een van deze fondsen terecht als je op zoek bent naar subsidies op gebied van:
– werk en scholing
– natuur-en milieu
– innovatie en koolstofarme economie
– ruimtelijke en regionale ontwikkeling
– duurzame visserij
– plattelandsontwikkeling
www.europaomdehoek.nl/fondsen