Algemene voorwaarden: 5 jaar Nationaal Programma Groningen

Op deze pagina:

  1. Informatie over de actie en de algemene regels
  2. Deelname aan de actie
  3. Informatie over de prijzen
  4. Persoonsgegevens
  5. Vragen
  6. Slotbepalingen

I. Informatie over de actie en de algemene regels

Deze algemene voorwaarden (‘’Algemene Voorwaarden’’) zijn van toepassing op de
actie “5 jaar Nationaal Programma Groningen” (de “actie”) die wordt georganiseerd
door Nationaal Programma Groningen te Groningen via de kanalen behorende bij
nationaalprogrammagroningen.nl. De actie start op 11-03-2024 00:00 CET en eindigt
op 11-03-2025 23:59 CET (de ‘’actieperiode’’). De actie is toegankelijk via de
nieuwsbrief, social media en de website van nationaalprogrammagroningen.nl.

II. Deelname aan de Actie

Een ‘’Deelnemer’’ is als volgt gedefinieerd: een natuurlijk persoon van 18 jaar of
ouder op het moment van uitvoering van de prijs. Deelname aan deze actie is
vrijwillig en kosteloos. Alleen een deelnemer die alle gegevens op het actieformulier
op de website nationaalprogrammagroningen.nl heeft ingevuld maakt kans op een
Prijs. Nationaal Programma Groningen behoudt zich het recht om deelnames die
haar fraudeleus voorkomen uit te sluiten.

III. Informatie over de Prijs

Er zijn verschillende prijzen te winnen. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of
andere goederen.

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig. Alle deelnemers maken evenveel
kans. De winnaar stemt er bij het aanvaarden van de prijs in toe dat aanvaarding
geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is. Nationaal Programma
Groningen is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene
Voorwaarden uit te sluiten van deelname. Alle beslissingen die door Nationaal
Programma Groningen worden genomen met betrekking tot deze Actie zijn definitief
en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Wanneer door Nationaal Programma Groningen contact opgenomen wordt met een
winnaar, heeft deze 14 dagen de tijd om te reageren en daarmee de prijs te claimen.
Wanneer er na 14 dagen geen contact met Nationaal Programma Groningen is
opgenomen door de winnaar, behoudt Nationaal Programma Groningen zich het
recht om opnieuw een trekking te houden voor de prijs en deze te vergeven aan een
nieuwe winnaar.

IV. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door middel van deze actie worden verkregen zullen
vertrouwelijk door Nationaal Programma Groningen en/of door haar onderaannemers
worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Nationaal Programma Groningen en/of haar onderaannemers
zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden of
verkopen aan een derde partij. Deelnemers stemmen er mee in dat Nationaal
Programma Groningen contact mag opnemen met de deelnemer wanneer die een
prijs heeft gewonnen. Verder zal Nationaal Programma Groningen geen gebruik
maken van de verstrekte persoonsgegevens.

V. Vragen

Vragen of opmerkingen of eventuele klachten over deze actie kunnen worden
gestuurd naar communicatie@nationaalprogrammagroningen.nl

VI. Slotbepalingen

Nationaal Programma Groningen behoudt zich het recht voor de Algemene
Voorwaarden, de Prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de Actie
te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Actie en zonder daarbij enige
vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen. De Nederlandse Gedragscode
voor promotionele kansspelen van toepassing is van toepassing op de Actie. Op de
Actie en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.