Toekomstbeeld

Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? Hierover gaan we graag met Groningers in de provincie in gesprek!

Ideeën
Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om te werken aan een goede toekomst voor elke Groninger. Dit gaan we onder andere doen door hierover met Groningers in gesprek te gaan. Voor de toekomst van Groningen kunnen álle Groningers ideeën insturen, deze worden verzameld op een website. Voor de uitvoering van een aantal ideeën is geld beschikbaar. De ideeën worden ook gebruikt voor het maken van een visie voor Groningen in 2040. Houd onze website in de gaten. Binnenkort volgt meer informatie.

West 8
Het bureau West 8 gaat ons hierbij helpen. Een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, gevestigd in Rotterdam. West 8 heeft (inter)nationale ervaring met het uitwerken van ideeën en initiatieven in de samenleving en gaat nauw samenwerken met regionale partners.

Komende tijd
Samen met West 8 zijn we aan het bekijken hoe we zoveel mogelijk ideeën kunnen verzamelen. Daarvoor zijn we de komende tijd ook aanwezig bij bijeenkomsten die georganiseerd worden in de provincie. We zijn benieuwd wat er leeft en welke ideeën er zijn voor de toekomst van Groningen.