Warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG-regeling)

Subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve warmteprojecten waarbij wijken en dorpen van het aardgas afgaan.

Spelregels

  • Aantoonbare betrokkenheid van derde partijen bij de uitvoering van het project.
  • Mate van CO2-besparing en bijdrage aan versnelling van de warmtetransitie.
  • Betrokkenheid van bewoners waarop het project betrekking heeft.
  • Betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners en andere afnemers.
  • Technische innovatie binnen het project op het gebied van warmtetransitie.

Hoe kan ik meedoen en verloopt het proces?

Bespreek je project van tevoren met een medewerker van het project warmtetransitie. Neem contact op via ln.ne1685576034gnino1685576034rgeic1685576034nivor1685576034p@eig1685576034rene1685576034.

Je kan via een digitaal formulier subsidie aanvragen en het projectplan als bijlage toevoegen. Verduidelijk in het projectplan per paragraaf hoe je aan de voorwaarden gaat voldoen. 

Doe je de aanvraag als gemachtigde van een organisatie die in aanmerking komt voor de subsidie? Voeg dan bij de aanvraag een kopie van een ondertekende machtiging toe als bijlage. 

Je krijgt direct na de aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen twee weken laat de provincie Groningen per brief weten wanneer je een besluit kunt verwachten. De provincie bekijkt of je aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en verdeelt de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. Je ontvangt vervolgens een brief met daarin of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als je het niet eens bent met het besluit kun je binnen zes weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als je overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stelt de provincie het op prijs als je eerst contact met hen opneemt. Misschien kan een toelichting vanaf de provincie de bezwaren wegnemen.

Bij ‘Bezwaar maken‘ vind je een toelichting op de procedure.

Wil je precies weten hoe de regeling in elkaar zit?