Bewonersinitiatieven Eemsdelta

De dorpen en wijken in Eemsdelta kunnen eigen plannen voor de toekomst van hun dorp, buurt of regio indienen bij de gemeente voor dorps- en wijkbudgetten. Ideeën voor een dorp of buurt, of plannen met een duurzaam karakter gericht op ontmoeten, sociale samenhang, natuur, bewegen of recreëren zorgen voor een leefbaar en aantrekkelijk Eemsdelta.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

De gebiedsregisseurs van gemeente Eemsdelta denken graag met je mee en helpen je om een plan op te stellen. Op de pagina ‘Idee voor je buurt’ staan onderaan de contactgegevens van de gebiedsregisseurs. 

Dit kan via het digitale formulier op de website van gemeente Eemsdelta.

Aanvragen tot € 10.000,- ontvangen binnen 2 weken het besluit. Aanvragen boven de € 10.000,-  hebben een beslistermijn van zes weken.

Je ontvangt sowieso een reactie, ook als je aanvraag niet compleet is.

Is je aanvraag niet compleet? Dan gaat het termijn van 2 of 6 weken in zodra de aanvraag compleet is. De gebiedsregisseurs kunnen hierbij helpen.