Bewonersinitiatieven Eemsdelta

De dorpen en wijken in Eemsdelta kunnen eigen plannen voor de toekomst van hun dorp, buurt of regio indienen bij de gemeente voor dorps- en wijkbudgetten. Ideeën voor een dorp of buurt, of plannen met een duurzaam karakter gericht op ontmoeten, sociale samenhang, natuur, bewegen of recreëren zorgen voor een leefbaar en aantrekkelijk Eemsdelta.