Direct naar hoofdinhoud
Terug naar projectenoverzicht

Waterwerken Zoutkamp en koppelkansen

Projectinformatie

Aanvrager:
Provincie Groningen
Partners:
Waterschap Noorderzijlvest,
gemeente Het Hogeland
Locatie:
Zoutkamp
Bijdrage:
€ 1.765.500,- excl. btw
Programma:
Provinciaal programma

Het project ‘Waterwerken Zoutkamp en koppelkansen’ voorziet in de eerste plaats in investeringen van het waterschap die voor de komende decennia gedaan moeten worden in waterwerken om droge voeten te garanderen. Zoals capaciteitsvergroting van het gemaal en versterkingen aan de regionale waterkeringen rondom het Lauwersmeer.

Daarbij richt de provincie zich op belangrijke extra’s op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid van het dorp. Er wordt een flinke plus gerealiseerd voor de omwonenden en toeristen doordat er wordt geïnvesteerd in cultuurhistorie, vaarrecreatie, fiets- en wandelpaden en verbetering van de entree (en daarmee de verkeersveiligheid) van Zoutkamp. Het project heeft een grote positieve impact op de leefbaarheid van het dorp.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?