Mijn Wijk Mijn Verhaal

Het ontwikkelen van een cultureel programma voor persoonlijk welbevinden en gemeenschapszin in Eemsdelta.

In Eemsdelta heeft gaswinning ervoor gezorgd dat mensen in pijnlijke situaties zijn beland. Ze zijn niet alleen verzand in regelingen en procedures, maar ook in hun eigen huis en de wijk. Vertrouwde netwerken gaan verloren. Veel mensen voelen zich daardoor niet meer thuis op de plek waar ze wonen. Ook zijn mensen aangedaan: veel mensen, ook jongeren, worstelen met hun psychische gezondheid.

Samenwerken in de wijk

De gemeente Eemsdelta zet daarom breed in op persoonlijk welbevinden en gemeenschapszin. Dit gebeurt door jong en oud te laten samenwerken aan een wijk waarin het prettig wonen is en waar men naar elkaar omkijkt. Kunst en cultuur kunnen daar iets in betekenen. De gemeente Eemsdelta geeft dit vorm door middel van het programma Mijn Wijk Mijn Verhaal.

Activiteiten voor ontwikkeling, veerkracht en wendbaarheid

Mijn Wijk Mijn Verhaal heeft als doel: (talent)ontwikkeling, veerkracht en wendbaarheid van de inwoners aanspreken, en het verbeteren van de sociale binding in de wijken en dorpen. Samen met cultuurmakers en de inwoners worden activiteiten ontwikkeld waar soms iedereen, soms gerichte (kwetsbare) doelgroepen of soms alleen de jeugd aan kan meedoen. Denk aan: theater, muziek, dans, filosofie, nieuwe media en film.

In een pilotperiode van anderhalf tot twee jaar wordt een aantal kunstprojecten en culturele methodieken uitgeprobeerd. Daarna komt er een breder programma voor een langere periode.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
KultuurLoket, IVAK, Cadanz Welzijn, Woningcorporaties Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Sparklab, De Steeg, Writers Block, De Rijdende Popschool en lokale kunstenaars, Stichting Kunst & Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Projectbudget
€ 326.700
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 242.000