Direct naar hoofdinhoud

Opstellen lokaal programma Midden-Groningen

Het opstellen van het lokaal programma van Midden-Groningen met de betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden.

Door Nationaal Programma Groningen moet het werken, leven en wonen in de regio fijner worden. Het is de bedoeling dat het lokale programma van de gemeente Midden-Groningen hier structureel voor gaat zorgen. Verschillende projecten zullen het programma ondersteunen. De gemeente heeft een raadswerkgroep ingesteld die het proces vanuit de raad begeleidt. Bij het opstellen van het lokale programma worden inwoners en belanghebbenden nauw betrokken.

Samen met inwoners en de raad gaan we bekijken hoe we het beste kunnen investeren in de toekomst van Midden-Groningen. Met deze projecten kunnen we mogelijkheden bieden aan de leefbaarheid en de inwoners van onze gemeente, met name in sociaal economisch perspectief.

BURGEMEESTER ADRIAAN HOOGENDOORN

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2019
Status
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 968.200

Meer projecten van het lokaal programma: