Direct naar hoofdinhoud
Afbeelding van de Kloostertuin, op het voormalige terrein van het Norbertijner klooster Sint Jan.

Proces opstellen lokaal programma Het Hogeland

Het vorm en inhoud geven aan het lokaal programma van gemeente Het Hogeland.

Gemeente Het Hogeland houdt zich bezig met het ontwikkelen van een proces om vorm en inhoud te geven aan een lokaal programma. Er worden kosten gemaakt voor het ondersteunen van projectaanvragen, voor expertise over dorps- en wijkvernieuwing, planeconomie, energietransitie, projectleiding, participatie en communicatie.

Bij het opstellen van het lokale programma is er speciale aandacht voor cultureel erfgoed, de kwaliteit van de woonomgeving, bereikbaarheid, gezondheid en het energieneutraal maken van panden.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2019
Status
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Projectbudget
€ 800.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 442.000

Meer projecten van het lokaal programma: