Emotionele en sociale ondersteuning

Emotionele- sociale ondersteuning voor inwoners van het aardbevingsgebied om ze te helpen met psychische klachten zoals stress.

De vijf gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten zich samen met GGD Groningen in voor de emotionele- en sociale ondersteuning van haar inwoners. Veel mensen in Groningen hebben door de aardbevingen last van gezondheidsklachten. Ook hebben ze vaker psychische klachten, zoals stress. Volgens de Gezondheidsmonitor van GGD Groningen zoekt maar een klein deel van de mensen professionele hulp.

Vanaf 2019 zetten de aardbevingsgemeenten zich samen in om emotionele en sociale ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een aardbevingscoach, het inhuren van geestelijk verzorgers of uitbreiding van het sociaal team. GGD Groningen ondersteunt gemeenten met het delen van kennis en het volgen van de ontwikkelingen. Ook organiseert zij de ondersteuning aan professionals in de aardbevingsgemeenten door het aanbieden van cursussen en workshops over thema’s die de gezondheid bevorderen en de samenwerking versterken. Zoals conflicthantering, stressreductie, positieve gezondheid, gezond opgroeien, netwerken, etc. Zie www.aardbevingsacademie.nl. Door problemen beter en eerder te herkennen en op te pakken kan een zorgaanvraag zoveel mogelijk worden voorkomen.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Groninger gemeenten en provincie
Bijdrage aan ambities
Partners
GGD Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.700.000