De vijf gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten zich samen met GGD Groningen in voor de emotionele- en sociale ondersteuning van haar inwoners. Veel mensen in Groningen hebben door de aardbevingen last van gezondheidsklachten. Ook hebben ze vaker psychische klachten, zoals stress. Volgens de Gezondheidsmonitor van GGD Groningen zoekt maar een klein deel van de mensen professionele hulp.

Vanaf 2019 zetten de aardbevingsgemeenten zich samen in om emotionele en sociale ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een aardbevingscoach, het inhuren van geestelijk verzorgers of uitbreiding van het sociaal team. GGD Groningen ondersteunt gemeenten met het delen van kennis en het volgen van de ontwikkelingen. Ook organiseert zij de ondersteuning aan professionals in de aardbevingsgemeenten door het aanbieden van cursussen en workshops over thema’s die de gezondheid bevorderen en de samenwerking versterken. Zoals conflicthantering, stressreductie, positieve gezondheid, gezond opgroeien, netwerken, etc. Zie www.aardbevingsacademie.nl. Door problemen beter en eerder te herkennen en op te pakken kan een zorgaanvraag zoveel mogelijk worden voorkomen.