Direct naar hoofdinhoud

Emotionele en sociale ondersteuning

Emotionele- sociale ondersteuning voor inwoners van het aardbevingsgebied om ze te helpen met psychische klachten zoals stress.

De vijf gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten zich samen met GGD Groningen in voor de emotionele- en sociale ondersteuning van haar inwoners. Veel mensen in Groningen hebben door de aardbevingen last van gezondheidsklachten. Ook hebben ze vaker psychische klachten, zoals stress. Volgens de Gezondheidsmonitor van GGD Groningen zoekt maar een klein deel van de mensen professionele hulp.

Vanaf 2019 zetten de aardbevingsgemeenten zich samen in om emotionele en sociale ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een aardbevingscoach, het inhuren van geestelijk verzorgers of uitbreiding van het sociaal team. GGD Groningen ondersteunt gemeenten met het delen van kennis en het volgen van de ontwikkelingen. Ook organiseert zij de ondersteuning aan professionals in de aardbevingsgemeenten door het aanbieden van cursussen en workshops over thema’s die de gezondheid bevorderen en de samenwerking versterken. Zoals conflicthantering, stressreductie, positieve gezondheid, gezond opgroeien, netwerken, etc. Zie www.aardbevingsacademie.nl. Door problemen beter en eerder te herkennen en op te pakken kan een zorgaanvraag zoveel mogelijk worden voorkomen.


Dit project maakt deel uit van gemeente Eemsdelta:

Samen de schouders eronder

  • Projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen
  • Waarmee gemeenten en inwoners samen aan de slag gaan
  • Bijvoorbeeld dorps- en wijkvernieuwing 

Dit project maakt deel uit van gemeente Groningen:

Gemeente Groningen richt zijn met het lokaal programma ‘Kop d’r veur!’ op de onderstaande drie onderwerpen. Voor dit lokale programma is 42 miljoen euro beschikbaar. 1. Dorpsvernieuwing voormalige gemeente Ten Boer In de gemeente ondervinden veel inwoners de gevolgen van aardbevingen. Het is belangrijk dat onze dorpen een gezonde en veilige toekomst tegemoet gaan. Daarbij…

Dit project maakt deel uit van gemeente Het Hogeland:

Het Hogeland richt zich met het lokaal programma ‘Kop op ’t Hogeland’ op leefbaarheid en kansen voor de toekomst. Samen met haar inwoners steekt de gemeente de koppen bij elkaar om te werken aan een leefbare regio. Met het lokale programma stimuleert Het Hogeland het wonen, werken en recreëren in de gemeente. Voor dit lokale…

Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van gemeente Oldambt:

Samen de schouders eronder

  • Projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen
  • Waarmee gemeenten en inwoners samen aan de slag gaan
  • Bijvoorbeeld dorps- en wijkvernieuwing 

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Groninger gemeenten en provincie
Partners
GGD Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.700.000

Meer projecten van gemeente Eemsdelta: