Direct naar hoofdinhoud
Vrouw fietst langs het kanaal in Woltersum.

Dorpsvernieuwing, strategische verwervingen

Het slim aankopen van grond om de uitvoering van de dorpsvernieuwing in Ten Post en Woltersum mogelijk te maken.

In 2018 zijn dorpsvernieuwingsprocessen gestart in Woltersum en Ten Post. Dit met het idee dat dorpen sterker uit de versterking moeten komen, zowel fysiek als sociaal. In beide dorpen zijn dorpstafels opgericht waar bewoners en woningbouwcorporaties met elkaar in gesprek gaan. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat als er slimme verbindingen werden gemaakt, er volop kansen zijn voor het vergroten van de leefbaarheid, leefkwaliteit en toekomstbestendigheid. Voor deze slimme verbindingen zijn enkele strategische aankopen nodig.

Stukje grond in het centrum van Woltersum
In Woltersum komt een nieuwe basisschool in het dorp, de plannen richten zich op het behouden en versterken van de hechte sociale structuur van het dorp. Daarom is gekozen voor nieuwbouw in het centrum van Woltersum. Door een stukje grond in het centrum te kopen ontstaat er niet alleen de mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe basisschool, maar komt er ook ruimte voor de sloop-nieuwbouw woningen, woningbouw voor starters en een ontmoetingsplek voor jongeren uit het dorp.

Loonbedrijf dat grenst aan de Nye Buurt in Ten Post
Door de grote sloop- en nieuwbouwopgave van 2019 in Ten Post is er een verschil ontstaan tussen het oude deel van het dorp en de Nye Buurt. Daarom is het loonbedrijf aangekocht dat direct grenst aan de Nye Buurt. Dit verbetert het aanzicht van Ten Post en er ontstaat een recreatief gebied waar ruimte is voor leefbaarheidsinitiatieven vanuit het dorp zoals een pluktuin, kinderboerderij en dorpsommetjes.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2018
Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.529.468

Meer projecten van het lokaal programma: