In 2018 zijn dorpsvernieuwingsprocessen gestart in Woltersum en Ten Post. Dit met het idee dat dorpen sterker uit de versterking moeten komen, zowel fysiek als sociaal. In beide dorpen zijn dorpstafels opgericht waar bewoners en woningbouwcorporaties met elkaar in gesprek gaan. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat als er slimme verbindingen werden gemaakt, er volop kansen zijn voor het vergroten van de leefbaarheid, leefkwaliteit en toekomstbestendigheid. Voor deze slimme verbindingen zijn enkele strategische aankopen nodig.

Stukje grond in het centrum van Woltersum

In Woltersum komt een nieuwe basisschool in het dorp, de plannen richten zich op het behouden en versterken van de hechte sociale structuur van het dorp. Daarom is gekozen voor nieuwbouw in het centrum van Woltersum. Door een stukje grond in het centrum te kopen ontstaat er niet alleen de mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe basisschool, maar komt er ook ruimte voor de sloop-nieuwbouw woningen, woningbouw voor starters en een ontmoetingsplek voor jongeren uit het dorp.

Loonbedrijf dat grenst aan de Nye Buurt in Ten Post

Door de grote sloop- en nieuwbouwopgave van 2019 in Ten Post is er een verschil ontstaan tussen het oude deel van het dorp en de Nye Buurt. Daarom is het loonbedrijf aangekocht dat direct grenst aan de Nye Buurt. Dit verbetert het aanzicht van Ten Post en er ontstaat een recreatief gebied waar ruimte is voor leefbaarheidsinitiatieven vanuit het dorp zoals een pluktuin, kinderboerderij en dorpsommetjes.