Met de Landschapswerkplaats creëert Toukomst, samen met inwoners van Groningen, een biodivers natuurnetwerk van vaarroutes, wandelpaden, ruiterpaden en fietspaden. Dit om Groningers meer te kunnen laten genieten van hun landschap. Johannes Boshuizen, programmamanager Toukomst: ‘Tijdens het verzamelen van ideeën voor de toekomst van Groningen werd duidelijk hoe gesteld Groningers op hun landschap zijn en hoe belangrijk het is om daarin te investeren’.

De Landschapswerkplaats bestaat uit tien grote projecten, die op hun beurt weer bestaan uit meerdere kleine projecten. Dit zijn gebundelde ideeën van de inwoners van Groningen.

Landschapswerkplaats: het landschap van Groningen maken we samen.

Twee sporen

De Landschapswerkplaats krijgt vorm in twee sporen: Spoor 1: De pilotprojecten die dit jaar al van start kunnen, en spoor 2: Het project op langere termijn waarin alle initiatieven een plek krijgen. Landschapsbeheer Groningen is verantwoordelijk voor spoor 1, Prolander voor spoor 2. Er is vanuit Toukomst 30 miljoen euro beschikbaar voor de Landschapswerkplaats, hiervan is 1,1 miljoen euro gereserveerd voor de pilots die dit jaar van start gaan.

Er is 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit project verder voor te bereiden, er is totaal 28,9 miljoen euro gereserveerd om het project uit te voeren. Voor dit deel wordt op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.