Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een boerenerf

(Boeren)Erven, als stapstenen voor de natuur

Bewoners stimuleren om met hun eigen erf aan de slag te gaan, door kennis over te dragen via workshops en het uitvoeren van maatregelen.

Boerenerven zijn beeldbepalend in het Groninger landschap en dan vooral de groene erven met streekeigen beplanting. Daarnaast zijn (boeren)erven belangrijke stapstenen in de natuur. Wierde & Dijk gaat eigenaren van ervan in Noord-Groningen stimuleren om bomen en struiken te planten en het erf natuurvriendelijk te beheren zodat er meer vogels, wilde bijen en vlinders komen. Door kennis over te dragen via workshops en vervolgens door het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen. Binnen dit project wordt streekeigen beplanting verstrekt om de ‘groene erven’ landschappelijk te herstellen. En een pakket aan natuurmaatregelen dat zorgt voor meer vogels, zoogdieren en insecten op het boerenerf.

Boerderijen met erfbeplanting zijn prachtig in het Groninger landschap en waardevol voor de natuur, maar de erven moeten dan wel groener worden.

STIENEKE VAN DER WAL, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Door het delen van kennis in combinatie met de uitvoering wordt er direct resultaat geboekt. Behalve het delen van kennis wil Wierde & Dijk ook kennis verzamelen over de natuurwaarde op boerenerven. Hiervoor worden een aantal erven intensief geïnventariseerd en de komende jaren gemonitord. Aanwezigheid van soortgroepen zoals vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, wilde bijen en libellen zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een erf. Bewoners in het gebied kunnen meedoen aan de inventarisaties en monitoring, zo wordt ook specifieke kennis over de natuur gedeeld.


Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Wierde & Dijk
Projectbudget
€ 316.540
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000
Projectnieuws