Aardbeving beleving is een museum, een educatief centrum dat op een respectvolle manier het verhaal van Groningen vertelt.

Voor dit project van start kan gaan wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Denk daarbij aan het zoeken naar een geschikte locatie maar ook aan een realistische exploitatiebegroting, investeringsraming, cofinanciering mogelijkheden en meer. Dit onderzoek wordt gedaan onder professionele begeleiding van experts met ervaring met vergelijkbare projecten in dezelfde sector. Ook gaan de initiatiefnemers in gesprek met vergelijkbare projecten in binnen- en buitenland. Vervolgens bekijken de initiatiefnemers van Aardbeving beleving samen met de initiatiefnemers van het project De Barst of zij van beide projecten eventueel één project kunnen maken. Voor het haalbaarheidsonderzoek is in totaal 250.000 euro beschikbaar.