Doe ook mee!

Heb jij een idee dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen? Of denk je daarover graag met ons mee? Neem dan contact met ons op via het formulier of bel ons op 050 752 75 28. 

Loket Leefbaarheid
Inwoners uit het aardbevingsgebied kunnen plannen indienen bij het Loket Leefbaarheid. Gezamenlijke plannen van inwoners die bijdragen aan prettig wonen in hun dorp of straat. Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan speelvoorzieningen, wandelroutes of een activiteit in een dorp. Per project kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor de komende tien jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Het Loket Leefbaarheid is ondergebracht bij de organisatie Groninger Dorpen. Inwoners kunnen bij hun terecht met vragen en voor begeleiding bij het opstellen van een subsidieaanvraag.

Projecten boven de € 10.000,-
Heb je een goed idee voor een project dat boven de € 10.000,- uitkomt? Ook daar komt een regeling voor. We zijn druk bezig om dit vorm te geven. Zodra het mogelijk is om hiervoor een aanvraag in te sturen, lees je dat op onze website.

Lokale projecten
Gemeenten in het aardbevingsgebied gaan samen met hun inwoners aan de slag met lokale initiatieven die bijdragen aan de toekomst van Groningen. Bijvoorbeeld projecten die te maken met dorps- en wijkvernieuwing. Voor alle zeven gemeenten stelt Nationaal Programma Groningen geld beschikbaar. Heb jij een idee voor je buurt of dorp? Neem dan contact met ons op, wij brengen je graag met de juiste persoon in contact!

Projecten voor de hele provincie
De provincie Groningen gaat samen met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met initiatieven voor Groningen. Initiatieven die bijdragen aan de toekomst en vaak gemeentegrens overstijgend zijn. Denk daarbij aan projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren en bijdragen aan het klimaat en de leefbaarheid. Ook voor de provincie stellen wij hiervoor geld beschikbaar. Heb jij een idee? Neem dan contact met ons op, wij brengen je graag met de juiste persoon in contact!

Toekomstbeeld
Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om te werken aan een goede toekomst voor elke Groninger. Dit gaan we onder andere doen door hierover met Groningers in gesprek te gaan. Voor de toekomst van Groningen kunnen álle Groningers ideeën insturen. Meer informatie lees je onze pagina over het toekomstbeeld.